Vykročit spolu na cestu

  Z domova

  V názvu synody, kterou svolává papež František, se praví „Za synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání“. Má rozvinout v církvi naslouchání, komunikaci i vědomí spoluodpovědnosti. „Synoda není ani parlament, ani průzkum veřejného mínění, ale událost, jejímž hybatelem je Duch Svatý. Není-li Ducha, není synody,“ připomněl papež během úvodního sobotního setkání za účasti duchovních i laiků.

  Využíváme, co nám Bůh připraví

  Rozhovor

  Jak jste se dostal na Island? Letadlem (směje se). Ne, vážně. Chtěl jsem jít někam na misie. My kapucíni ale nejsme primárně misijní řád, a tak se vždy pečlivě zkoumá, proč dotyčný chce odejít. V průběhu těchto rozhovorů jsem dostal otázku, kam bych chtěl. Po úvaze jsem řekl, že někam na sever. Do teplých krajin mě to nikdy netáhlo. Možností bylo několik: sever Norska nebo Sibiř, ale nakonec z nich

  Magistr dominikánů navštívil ČR

  Z domova

  P. Gerard Francisco Timoner III. přijel při příležitosti 800. výročí úmrtí sv. Dominika na krátkou seznamovací návštěvu české provincie. „Byla to jeho první návštěva u nás. Jednou za devět let by měl magistr vykonat vizitaci ve všech provinciích, tohle byla malá příprava,“ uvedl provinciál P. Lukáš Fošum OP. V Uherském Brodě se magistr zúčastnil tradiční pouti k Panně Marii Růžencové. „Maria se

  Rozkol společnosti je hluboký

  Esej

  Na začátku jedenácté kapitoly knihy Geneze je jedno z nejznámějších vyprávění Starého zákona: o babylonské věži. Lidé si v něm řekli: „Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi.“ V duchu starozákonního nahlížení na Boha jim do toho ovšem „hodil vidle“ sám Hospodin: „Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve

  Webový portál Církev.cz využívá pro svůj provoz, pro sledování návštěvnosti a pro zobrazení personalizované reklamy soubory cookies.