28. listopadu–4. prosince 2023
Aktuální
vydání
48
Předchozí vydání
Hledat

Obsah

Být církví, která je blíže lidem

31. 10. 2023

|
Tisk
|

Necelý rok času mají místní církve na všech kontinentech pro zvažování podnětů skončeného synodálního shromáždění. Ty míří k „církvi, která je blíže lidem, méně byrokratická a více vztahová“, jak stojí v závěrečném dokumentu.

image:Image Součástí synodálních jednání v aule Pavla Vl. byla pravidelná modlitba.
Součástí synodálních jednání v aule Pavla Vl. byla pravidelná modlitba. Snímek Maria Langarica / Synod.va

Na závěr čtyřtýdenního jednání ve Vatikánu ho schválilo 346 hlasujících účastníků – biskupů, řeholníků a poprvé i věřících laiků včetně žen. „Byli svědky procesu, který má v úmyslu v církvi zapojit všechny. Tento proces obnovil naši zkušenost a touhu po církvi, která je Božím domovem a rodinou,“ stojí v úvodu dokumentu, jenž na 42 stranách shrnuje hlavní výzvy církevního života v současném světě. Konkrétně jde o 81 návrhů do příštího synodálního shromáždění, které proběhne za rok. Týkají se třeba větší účasti žen a věřících laiků při rozhodování v církvi (včetně procesu výběru biskupů), autonomie místních církví, používání srozumitelného jazyka při bohoslužbách, ale také formace mladých lidí a bohoslovců. Konkrétně dokument promlouvá o diskriminaci žen v církvi, kde poukazuje na „nerovné odměňování, zejména zasvěcených žen, které jsou často považovány za levnou pracovní sílu“.

Synodální proces začal v roce 2021 ve farnostech a diecézích a nyní se na místní úroveň vrací. Účastníci synody pro další fázi vyzvali národní biskupské konference, „aby se zaměřily na nejnaléhavější otázky a návrhy, podporovaly jejich teologické a pastorační prohloubení a poukazovaly na jejich kanonické důsledky,“ jak uvádí závěrečný dokument. „Je třeba pochopit důvody odporu k synodalitě u některých z nich,“ dodává o potřebě zapojit i biskupy a kněze, kteří dosud stáli stranou.

Účastníci synody odhlasovali také zásadní změnu církevního práva, aby bylo možné zavést jiné formy rozhodování v církvi než dosavadním hierarchickým způsobem shora dolů. Vyjasnit otázky například kolem diecézních pastoračních rad, v nichž mají biskupskou službu dozorovat i věřící laici, je pak úkolem komise složené z teologů a církevních právníků.

Vysoká podpora

Všechny návrhy obsažené ve dvaceti bodech závěrečného dokumentu získaly podporu vždy alespoň 80 % synodálních účastníků, tedy mnohem větší než požadovanou dvoutřetinovou většinu. Relativně nejvíc nesouhlasných hlasů (téměř 20 %) zaznělo k návrhu dále pracovat na možnosti připustit ženy k jáhenskému svěcení.

„Snažili jsme se rozpoznat, co chce Duch Svatý říci dnešní církvi,“ vysvětlují své úmysly účastníci synody v Dopisu Božímu lidu z 25. října ( přinášíme ho na str. 7). Papež František jim poděkoval za „citlivé naslouchání“ a prohlásil, že si církev rád představuje jako „pokorný a prostý lid, který kráčí v Boží přítomnosti“. Příští rok v říjnu se v Římě uskuteční závěrečné synodální shromáždění, aby rozhodlo o konečných návrzích, které pak předloží papeži. „Hospodin nás povede a pomůže nám být synodální a misionářskou církví, která uctívá Boha, slouží lidem naší doby a vychází, aby všem přinášela útěšnou radost evangelia,“ povzbudil Svatý otec při závěrečné synodální bohoslužbě ve svatopetrské bazilice.

Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou