21.–27. listopadu 2023
Aktuální
vydání
47
Předchozí vydání
Hledat
Archivní článek

Vyzpovídali jsme kandidáty na prezidenta

11. 4. 2012

|
Tisk
|

Vydání: 2012/15 Čech chrání papeže. Poprvé v dějinách, 11.4.2012, Autor: Tomáš Kutil

Nástupce Václava Klause na Hradě budou volit lidé přímo. V únoru se na tom shodli poslanci. Už začátkem příštího roku tak budou voliči moci vybrat toho, koho považují za nejvhodnější hlavu státu. Několik osobností již ohlásilo kandidaturu, o jiných se v souvislosti s volbou prezidenta mluví. Malý vhled do názorů potenciálních kandidátů ukazuje anketa, kterou jsme připravili v tomto čísle KT.

Otázek, které se v souvislosti s úřadem prezidenta nabízejí, je jistě mnoho – pro nás je ale zásadní, co úzce souvisí s křesťanským pohledem na svět. Zajímaly nás jak morální otázky 
– postoj k eutanazii, interrupcím – tak vztah jednotlivých kandidátů k církvi a Bohu. Zároveň jsme zjišťovali, jak se oslovení kandidáti stavějí k současnému majetkoprávnímu vyrovnání státu s církvemi, a také jsme se ptali na jejich postoj k odstraňování náboženských symbolů z veřejného prostoru i na obavy z tzv. střetu kultur.

Kandidáty jsme nijak nedělili a oslovili jsme všechny, o jejichž kandidatuře se mluví či ji sami vyhlásili. Jejich šance jsou samozřejmě velmi rozdílné, přesto jsme se ptali jak favoritů, tak těch, jejichž prefence jsou spíše marginální. Celkem KT oslovil deset potenciálních prezidentů. Miloš Zeman a Jan Švejnar neodpověděli, proto přinášíme názory a postoje zbylých osmi kandidátů.

I takto krátká a stručná anketa ukazuje, jak jsou jednotlivé názory polarizované a jak široká je škála pohledů jednotlivých kandidátů na některá témata. Přejeme příjemné čtení a doufáme, že tato malá anketa může pomoci alespoň v základní orientaci v názorech jednotlivých kandidátů

JAN FISCHER, viceprezident Evropské banky pro obnovu a rozvoj

1. Je pro vás církev v něčem důležitá? Potřebujete ji pro svůj osobní život?
Církve jsou důležitou součástí občanské společnosti. Sám nejsem organizován v žádné církvi, ale vnímám jejich postavení a vážím si jejich aktivit na poli humanitárním, sociálním i kulturním.

2. Souhlasíte se současnou podobou návrhu majetkoprávního narovnání státu s církvemi? Nebo máte jinou představu?
Současný návrh respektuji. Je dobře, že došlo ke kompromisu. Považuji za důležité, aby došlo k majetkoprávnímu narovnání a k oddělení církve od státu.

3. Jste pro zlegalizování eutanazie?
Absolutně ne.

4. Jaký je váš postoj k interrupcím? Vyhovuje vám současná česká legislativa?
Jde o závažnou otázku lékařskou i etickou. Měla by být posuzována z obou stran. Ochrana nenarozeného života je problém, který nevyřeší přísnější legislativa, ale jen výchova v rodině a celkový přístup společnosti.

5. Jak se díváte na snahu odstraňovat náboženské symboly z veřejných prostor, ať už jde o kříže či nošení burek?Nesdílím radikální postoje. Pokud náboženské symboly na veřejnosti neohrožují sekulární povahu státu nebo nepřinášejí bezpečnostní problémy, nijak mi nevadí.

6. Obáváte se takzvaného „střetu kultur“? Má současná Evropa šanci přežít?
Evropa má šanci přežít a prosperovat, jen pokud se na jedné straně bude pevně držet svých hodnot vycházejících z křesťansko-židovské tradice, tedy svobody, solidarity, spravedlnosti, skromnosti a také pracovitosti, a na straně druhé bude respektovat jiné kultury.

7. Co pro vás osobně vyjadřuje slovo „Bůh“?
Jsem věřící. Víru považuji za soukromou věc.

ZUZANA ROITHOVÁ, europoslankyně

1. Je pro vás církev v něčem důležitá? Potřebujete ji pro svůj osobní život?
Církev je mou rodinou, ve které jsem našla řadu přátel, lidí, kteří mě inspirovali a ovlivňují mé životní názory a postoje. Pro svůj osobní život ji tedy potřebuji.

2. Souhlasíte se současnou podobou návrhu majetkoprávního narovnání státu s církvemi? Nebo máte jinou představu?
Návrat ukradeného majetku je právní i mravní povinnost. Návrh finanční náhrady za nevydaný majetek je kompromis. Je to nejen výsledek složitých jednání mezi státem a církvemi, ale také navzájem mezi církvemi, které dokázaly nalézt shodu. Rozbít takovou shodu může být docela snadné, ale najít nové řešení nikoli.

3. Jste pro zlegalizování eutanazie?
Ne. Lidé trpící nevyléčitelnou nemocí potřebují tišící léky a láskyplnou péči svých blízkých nebo ošetřovatelů – nikoli mít volbu předčasné asistované smrti.

4. Jaký je váš postoj k interrupcím? Vyhovuje vám současná česká legislativa?
Hájím právo na život člověka od početí do přirozeného konce. Pro budoucnost se obávám, že otevření interrupčního zákona v českém parlamentu spíše povede k jeho další liberalizaci. O to důležitější je vytvářet podmínky, které ženám nechtěně těhotným umožní jiná řešení než interrupci– utajené porody, babyboxy, azylové domy apod.

5. Jak se díváte na snahu odstraňovat náboženské symboly z veřejných prostor, ať už jde o kříže či nošení burek?Nesouhlasím s nerozumnou regulací stejně jako s nerozumným přeháněním hraničícím se zneužíváním symbolů víry. Není asi správné nosit vyzývavé symboly na místa, kam se to nehodí. Jsem velmi ráda, že evropské soudy posuzují tuto problematiku rozumně a uznávají fakt, že žijeme v zemi i kultuře formovaných řadu staletí křesťanstvím.

6. Obáváte se takzvaného „střetu kultur“? Má současná Evropa šanci přežít?
Obávám se hlavně těch, kteří rozdmýchávají emoce a nenávist vůči lidem vyznávajícím v míru jiné hodnoty, jež nejsou v rozporu se základními lidskými právy. Je jasné, že náš způsob života má a bude mít řadu zarytých nepřátel. Musíme být velmi silní a odhodlaní v jeho obraně a ochraně našich lidí a zásad.

7. Co pro vás osobně vyjadřuje slovo „Bůh“?
Je to Stvořitel, osobní Bůh, kterého nazývám otcem a který mě zná jménem a miluje mě jako svou dceru. Věřím v jeho trojjedinost – Otce, Syna i Ducha Svatého.

JIŘÍ DIENSTBIER, senátor

1. Je pro vás církev v něčem důležitá? Potřebujete ji pro svůj osobní život?
Sám věřící nejsem, ale respektuji víru jako součást života mnoha lidí v této zemi.

2. Souhlasíte se současnou podobou návrhu majetkoprávního narovnání státu s církvemi? Nebo máte jinou představu?
Současná podoba majetkového vyrovnání státu s církvemi se mi nelíbí. Lepším řešením by bylo tento majetek uložit do zvláštního fondu, z něhož by pak byly cír-
kve financovány.

3. Jste pro zlegalizování eutanazie?
Lidé mají právo rozhodovat o svém životě. V situaci člověka, který se dostal do bezvýchodné životní situace, jež už nemá řešení, je podle mého názoru eutanazie principiálně přijatelná. Podmínkou jejího uzákonění by ovšem musela být garance proti jejímu možnému zneužití.

4. Jaký je váš postoj k interrupcím? Vyhovuje vám současná česká legislativa?
Na stávající legislativě bych nic neměnil.

5. Jak se díváte na snahu odstraňovat náboženské symboly z veřejných prostor, ať už jde o kříže či nošení burek?Myslím, že je otázkou svobody projevu, kde kdo používá jaký symbol. Pro přílišnou regulaci bych v této oblasti nebyl. Zároveň je ale třeba respektovat oddělení státu od církve.

6. Obáváte se takzvaného „střetu kultur“? Má současná Evropa šanci přežít?
Nemyslím, že by byl důvod ke strachu. V moderním světě se setkávají různé kultury a je důležité umět nalézt způsob vzájemného soužití.

7. Co pro vás osobně vyjadřuje slovo „Bůh“?
Protože nejsem věřící, není to v mém osobním životě zásadní otázka.

JIŘÍ KARAS, mimořádný velvyslanec ČR v Bělorusku

1. Je pro vás církev v něčem důležitá? Potřebujete ji pro svůj osobní život?
Narodil jsem se v katolické rodině, byl jsem pokřtěn jako římský katolík a církev pro svůj osobní život potřebuji.

2. Souhlasíte se současnou podobou návrhu majetkoprávního narovnání státu s církvemi? Nebo máte jinou představu?
Domnívám se, že současný návrh majetkoprávního narovnání státu s církvemi je oboustranně výhodný. Měl bych i jiné představy, ale ty nejsou v současné době reálné.

3. Jste pro zlegalizování eutanazie?
Ne, v žádném případě.

4. Jaký je váš postoj k interrupcím? Vyhovuje vám současná česká legislativa?
Můj postoj je výrazně odmítavý, a současná česká legislativa mi proto nevyhovuje.

5. Jak se díváte na snahu odstraňovat náboženské symboly z veřejných prostor, ať už jde o kříže či nošení burek?
V tomto případě bych rozlišoval. Kříž jednoznačně patří do euroamerického prostoru, naopak nošení burek patří do zcela jiné kultury.

6. Obáváte se takzvaného „střetu kultur“? Má současná Evropa šanci přežít?
Podívám-li se náhodně na některý ze seriálů, které jsou uváděny v České televizi, mám pocit, že Evropa nemůže přežít. Velkou nadějí je ale pro mě situace na jejím východě. Působím v Bělorusku a zdejší nárůst počtu věřících je pro mne velice povzbudivý.

7. Co pro vás osobně vyjadřuje slovo „Bůh“?
Stejně jako pro staré Židy je pro mne Bůh ten, který jest.

TOMIO OKAMURA, viceprezident 
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

1. Je pro vás církev v něčem důležitá? Potřebujete ji pro svůj osobní život?
Jsem věřící katolík, ale nejsem praktikující. Věřící jsem z úcty k mamince – má víra by potřebovala posílit.

2. Souhlasíte se současnou podobou návrhu majetkoprávního narovnání státu s církvemi? Nebo máte jinou představu?
Myslím, že stát i církve se vypořádat musí. Jenže nezvolily nejvhodnější dobu ani způsob. Není to vina církví, stát s vyrovnáním otálel přes dvacet let. Navíc v čase krize děsí výška náhrad, přičemž se dnes ozývají hlasy zpochybňující některé nároky. Podle mě se vyrovnání, a to už před lety, mohlo udělat transparentněji a elegantně.

3. Jste pro zlegalizování eutanazie?
Podle mě má každý právo svobodně rozhodovat o svém životě. Vím, že život je v rukou Božích, ale mnohdy o tom, jak budeme žít či umírat, rozhodují lékaři. Eutanazie se obvykle prezentuje jako zabíjení nemocných, ale to je omyl. V prvé řadě jde o právo rozhodovat o tom, jak umřu – je-li to nevyhnutelné.

4. Jaký je váš postoj k interrupcím? Vyhovuje vám současná česká legislativa?
Umělé přerušení těhotenství považuji za velké neštěstí a selhání společnosti, rodiny i jednotlivců. Přičemž za zásadního činitele považuju také partnera ženy. Zákazy nic neřeší – rozhodující je vždycky výchova a hodnoty, které společnost vyznává a předává.

5. Jak se díváte na snahu odstraňovat náboženské symboly z veřejných prostor, ať už jde o kříže či nošení burek?Myslím, že u nás nikdo žádné symboly neodstraňuje. Do české země i kultury kříž i další symboly křesťanství neodmyslitelně patří. Jsme ve své podstatě křesťané – ať už se k víře hlásíme nebo ne. Veškeré naše hodnoty, tradice, celé naše dějiny vycházejí z křesťanství. Nejsme Arabové, jsme Evropané.

6. Obáváte se takzvaného „střetu kultur“? Má současná Evropa šanci přežít?
Islám má mnoho podob a mnoho z nich je velmi nebezpečných. Je zcela nepopopiratelné, že stovky islámských duchovních učí a nabádají věřící k nenávisti k jiným kulturám a často vyzývají i přímo k zabíjení. Naprostá větina muslimů se nikdy výrazně nedistancovala od teroristů. To je zásadní problém. Islám ideově ustrnul ve středověku – na rozdíl od křesťanství, které prodělalo výrazný vývoj k toleranci a mírumilovnosti.

7. Co pro vás osobně vyjadřuje slovo „Bůh“?
Bůh – v tom slově je vše – není třeba nic dodávat.

KAREL SCHWARZENBERG, ministr zahraničí

1. Je pro vás církev v něčem důležitá? Potřebujete ji pro svůj osobní život?
Církev je v mnoha věcech důležitá. Pro mě je důležitá v osobním životě, rozhodování atd.

2. Souhlasíte se současnou podobou návrhu majetkoprávního narovnání státu s církvemi? Nebo máte jinou představu?
Jsem rád, že došlo k řešení majetkoprávního vyrovnání státu s církvemi. Asi kdyby bylo rozhodování jen na mně, udělal bych to odlišně, ale to není v této chvíli důležité.

3. Jste pro zlegalizování eutanazie?
Byl jsem vždy proti legalizaci eutanazie. Jsou věci, které nemůžeme řešit zákonem. Je to vždy na pacientovi, lékaři a jejich svědomí.

4. Jaký je váš postoj k interrupcím? Vyhovuje vám současná česká legislativa?
Interrupce je falešný výraz – znamená přerušení. Ve skutečnosti jde o ukončení. To je vždycky tragické. Nejsem žena, takže bych nemohl mluvit o tom, jestli mi současná legislativa vyhovuje, na to nemám právo.

5. Jak se díváte na snahu odstraňovat náboženské symboly z veřejných prostor, ať už jde o kříže či nošení burek?
Při nejlepší vůli nechápu, proč se smím veřejně projevovat jako stoupenec politické strany či sportovního klubu atd. – a přitom nemám mít právo projevit také svoje vyznání, které je hlubšího charakteru než náležitost k fotbalové Spartě, nebo milované Bohemce.

6. Obáváte se takzvaného „střetu kultur“? Má současná Evropa šanci přežít?
Ten střet do jisté míry probíhá na různých úrovních. Já z něho strach nemám. Evropa má šanci přežít, je-li schopná něčeho, co se nazývalo ještě před genderovými spory: pochlapit se.

7. Co pro vás osobně vyjadřuje slovo „Bůh“?
Přiznávám, že to nejsem schopen v jedné nebo dvou větách postihnout či definovat.

JANA BOBOŠÍKOVÁ, předsedkyně hnutí Suverenita

1. Je pro vás církev v něčem důležitá? Potřebujete ji pro svůj osobní život?
Církev je pro mne nositelkou morálních hodnot. Pro osobní život ji tolik nepotřebuji, ale potřebuji vědomí, že někdo nese dál morální hodnoty pro budoucí generace.

2. Souhlasíte se současnou podobou návrhu majetkoprávního narovnání státu s církvemi? Nebo máte jinou představu?
Co bylo odcizeno, má být vráceno. Proto jsem pro vrácení majetku církvím, ale na stejném principu, jako se vracel majetek fyzickým osobám. Tedy podle zákona o půdě.

3. Jste pro zlegalizování eutanazie?
Ne, v žádném případě ne. Jděte se podívat do domova důchodců a zjistíte, jak moc si senioři užívají každé chvilky svého života a touží po dalších. Navíc v době, kdy bolest lze účinně utlumit léky, padá i argument o životě v bolesti.

4. Jaký je váš postoj k interrupcím? Vyhovuje vám současná česká legislativa?
Především jsem přesvědčena, že potrat je poslední, často velmi zoufalé východisko ženy z velmi problematické situace. Nepodporuji potraty, ale chápu, že se tak v naprosto výjimečné situaci žena rozhodne. Co samozřejmě upřednostňuji, jsou babyboxy a osvětu v tom, že místo potratu je lepší dítě anonymně porodit a odložit tam. Současná legislativa mi nevadí, prosazovala bych však více osvěty především v oblasti plánovaného rodičovství.

5. Jak se díváte na snahu odstraňovat náboženské symboly z veřejných prostor, ať už jde o kříže či nošení burek?
Kříž do evropského prostoru zkrátka patří, zrovna tak jako židovská hvězda. Burky jsou ale vnějšími symboly náboženství, které je určitě jiné než to, ze kterého vycházela naše kultura. Navíc má i pro vnější svět náboj útlaku ženy – a to určitě nechci. Ostatně nejsem ani pro další vnější symboly koránu, nechci tu mešity.

6. Obáváte se takzvaného „střetu kultur“? Má současná Evropa šanci přežít?
Ano, trochu se jej obávám. Jsem přesvědčena, že islám je do určité míry hrozbou pro Evropu a později i pro ČR. Nechci, aby se Česká republika dostala v budoucnu do takové situace, aby se česká dívka bála vkročit bez šátku do „vymezených“ území a aby policisté museli zasahovat proti příbuzným, kteří ve jménu rodinné cti zabijí vlastní dceru.

7. Co pro vás osobně vyjadřuje slovo „Bůh“?
Otec, nejvyšší spravedlnost, nejvyšší mravnost, zosobnění těch nejčistších vlastností. Láska a pomoc. Ochrana.

PŘEMYSL SOBOTKA, 1. místopředseda Senátu PČR

1. Je pro vás církev v něčem důležitá? Potřebujete ji pro svůj osobní život?
Jsem ateista, takže k osobnímu životu církev nepotřebuji. Nedovedu si ale představit Českou republiku a její život bez církví. Všichni jsme kulturně a mentálně spojeni s křesťanstvím, které hraje v našem každodenním životě, ať chceme nebo ne, významnou roli.

2. Souhlasíte se současnou podobou návrhu majetkoprávního narovnání státu s církvemi? Nebo máte jinou představu?
To, co bylo komunisty ukradeno, musí demokratické společenství vrátit. Bez nápravy křivd – samozřejmě tam, kde je to možné – nelze mluvit o právní společnosti. Vyrovnání s církvemi mělo přijít daleko dříve a nevzbuzovalo by tolik emocí. Jsem ale přesvědčen, že v důsledku majetkové vyrovnání přinese užitek celé společnosti.

3. Jste pro zlegalizování eutanazie?
Myslím si, že západní společnost k její legalizaci postupně spěje. Rozhodně bych ale nespěchal a nabádal bych spíše ke zdrženlivosti k tomuto kroku. Je nutná další dlouhodobá společenská diskuse.

4. Jaký je váš postoj k interrupcím? Vyhovuje vám současná česká legislativa?
Ano. V tomto směru česká legislativa odpovídá poměrům v zemích EU, které jsou nám vývojem a duchovní atmosférou podobné, a také odpovídá poměrům v naší zemi.

5. Jak se díváte na snahu odstraňovat náboženské symboly z veřejných prostor, ať už jde o kříže či nošení burek?
Prostor, ve kterém žijeme, ať už geograficky nebo duchovně, náleží křesťanství. Některé snahy o absolutní rovnost přístupu k náboženským symbolům považuji za absurdní. Budeme z kopců nad vesnicemi odstraňovat kapličky nebo kříže z nich? Zakážeme vyzvánění ke mši, abychom někoho neurazili? A povolíme skrývání tváře a tím bezbřehou anonymitu v době stále většího počtu bezpečnostních kamer?

6. Obáváte se takzvaného „střetu kultur“? Má současná Evropa šanci přežít?
Ke střetu kultur dochází odjakživa a nepřetržitě. I křesťanství vyrostlo ve střetu s kulturou Říma a judaismu. Od obojího se nechalo obohatit, významně ovlivnit, než se stalo samo dominantním kulturním a civilizačním prvkem v Evropě. Je naivní si myslet, že se tento proces zastaví. Jde o to, aby v moderním, globalizovaném světě dokázaly různé „kultury“ vedle sebe žít, respektovat se a ctít historické kořeny.

7. Co pro vás osobně vyjadřuje slovo „Bůh“?
Pro věřící Stvořitel, intimní součást duchovního života. Pro většinu z nás emocionální náboj, ke kterému se utíkáme v okamžicích aktuální tísně, zoufalství či naopak naděje.

Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou