28. listopadu–4. prosince 2023
Aktuální
vydání
48
Předchozí vydání
Hledat
Archivní článek

Premiérové kurzy na teologii

24. 8. 2021

|
Tisk
|

Porozumět papežské encyklice, dílu spisovatele C. S. Lewise či managementu církve – i to umožní 13 nových kurzů z 20 v rámci celoživotního vzdělávání, které nabízí Katolická teologická fakulta UK v Praze. Je to nejvíce v její historii.

Vydání: 2021/35 Církev prosí za Afghánistán, 24.8.2021, Autor: Tereza Zavadilová


 
Většina zmíněných kurzů má premiéru. „Vypsali jsme je na základě ohlasů od studentů a projeveného zájmu o různá témata – třeba studium papežských dokumentů. A také se sami nabídli někteří naši vyučující,“ vysvětluje pestrost kurzů proděkan KTF a dominikán Benedikt Mohelník. Kurzy jsou určeny široké veřejnosti. „Lidé v produktivním věku si díky nim mohou rozšířit obzory a okruh zájmů,“ dodává s tím, že kurzy míří také na ty, kdo působí v pastoraci.
Kromě jediného online kurzu „Eucharistická modlitba“ s liturgikem P. Radkem Tichým mají být všechny v prezenční formě, po večerech a sobotách. „Pevně věříme, že se uskuteční naživo. Kdyby to pandemická situace ne-
umožňovala, kurzovné uchazečům vrátíme,“ doplňuje Marie Vymazalová, kunsthistorička a proděkanka fakulty pro rozvoj a vnější vztahy.
Čtení papeže i C. S. Lewise
Devět nových kurzů seznámí posluchače s úžeji zaměřenými tématy, ale popularizační formou. Jedním z nich je „Fratelli tutti. Bratrství očima papeže Františka“ a provede kapitolami papežovy nejnovější encykliky (Všichni jsme si bratry). „Papež vydává spoustu dokumentů a je potřeba vytvořit most mezi nimi a věřícími, a tím mohou být právě naši pedagogové,“ ozřejmuje Vymazalová. Kurz se skládá z osmi setkání, z nichž každé povede jiný odborník: teologové a kněží Jaroslav Brož, David Vopřada či Pavel Frývaldský, teolog a etik Petr Štica, o „cestách obnoveného setkání“ promluví Josef Prokeš, o „náboženství ve službě bratrství“ David Bouma a „dialogu a přátelství ve společnosti“ se bude věnovat novinář Petr Vizina. Podle proděkanky je vizí fakulty zprostředkovat v kontextu také učení dalších papežů. „Uvidíme podle zájmu,“ dodává.
K novinkám patří také „Etika politiky a lidských práv“, kterou přiblíží exministr zahraničních věcí Cyril Svoboda, nebo kurz „Cesta ke křesťanství podle C. S. Lewise“. Ten povede teoložka a anglistka-amerikanistka Barbora Šmejdová (viz Perspektivy KT 32). „Věnuje se spisovateli už řadu let, vydala o něm studie a knihy. Lewisovo dílo vnímáme často jako volnočasový text, zatímco ona na něj bude pohlížet teologickýma očima,“ říká proděkanka Vymazalová.
Při některých kurzech studenti opustí lavice. Třeba v rámci „Judaismu včera a dnes“ se s religionistou a kazatelem Církve bratrské Pavlem Hoškem zúčastní oslav pesachu a šabatu, zatímco účastníky kurzu „Pootevřený prostor“ architekt Norbert Schmidt vezme do galerie či na prohlídku aktuální umělecké intervence u Nejsvětějšího Salvátora. „Devizou našich kurzů je, že daný odborník zprostředkuje téma přímo v terénu,“ dodává proděkanka. Sama povede interaktivní kurz „Bible a umělecké dílo“, v němž budou studenti po přednášce diskutovat nad obrazy. Přesah rámce křesťanského umění pak nabídnou kurzy „Prahou 6
s otevřenýma očima“, „Americká muzea a galerie“ či „Staří mistři nizozemské malby“.
O pohřebnictví, umění, literatuře i managementu
Sedm dalších se zaměřuje na aktivní službu ve farnostech. Patří mezi ně „Katechetický kurz“ nebo „Kultura pohřbívání. Pastorační a společenské aspekty posledních věcí člověka“ s teologem, právníkem, výzkumníkem pohřebnictví, ale i hrobníkem Tomášem Kotrlým. „Kurz může pomoci lidem, kteří pracují s umírajícími a pozůstalými – jak neuspokojit jen jejich základní potřeby, čistě materiální či legislativní, ale zprostředkovat jim i duchovní dimenzi,“ dodává Vymazalová. „Proděkan Benedikt Mohelník toto téma zvolil, protože se mu věnuje málo pozornosti. Kurz přitom začal domlouvat ještě před vypuknutím pandemie,“ ozřejmuje proděkanka.
Unikátním praktickým kurzem je „Management (nejen) církve a církevních organizací“, který bývalý šéf FNM a podnikatel Roman Češka, jenž byl i ekonomem pražského arcibiskupství, povede s hosty z praxe. Posluchačům předá zkušenosti z oblasti řízení a správy majetku, ale nastíní též biblické souvislosti podnikání.
Vznik a vývoj křesťanství představí církevní historici v nových kurzech „Nejen po stopách církve“ či „Literatura v čase a prostoru“. Tuto sekci doplňují stávající kurzy „V co věří křesťané“ či „Dějiny umění“. Mimo to pokračují oblíbené praktické kurzy jako „Bibliodrama“, „Pastorace nemocných“ nebo „Liturgická výchova dětí a dospělých“. Informace, ceny (většinou mezi 500 až 2000 Kč) a přihlášky (do 12. září) jsou na webu czv.ktf.cuni.cz.

Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou