28. listopadu–4. prosince 2023
Aktuální
vydání
48
Předchozí vydání
Hledat
Archivní článek

Díky za dar šedesáti let míru

9. 5. 2005

|
Tisk
|

Celá Evropa a s ní i Česká republika si nejen 8. května, ale celý předchozí týden připomínala 60. výročí konce 2. světové války. Při příležitosti oslav konce tohoto největšího vojenského konfliktu všech dob se po celém Česku scházeli také křesťané - k modlitbám, ekumenickým bohoslužbám i mším za oběti a za ty, kdo trpěli na bojištích nebo se museli a dodnes musejí s následky války vyrovnávat.

Vydání: 2005/20 Jak se žije ve Vatikánu, 9.5.2005

V ostravsko-opavské diecézi začala připomínka konce války už 23. dubna na Ivančeně v Beskydech. Skauti z celé republiky zde každoročně vzpomínají na smrt pěti mladých mužů popravených nacisty na sklonku války. Přímo u památné mohyly z kamenů, které tam příchozí nosí už od prvního poválečného roku, sloužil mši svatou biskup František Václav Lobkowicz. Osvobození Ostravska pak v severomoravské metropoli oslavili věřící při mši svaté, kterou ostravsko-opavský biskup sloužil v předvečer oslav výročí osvobození města v katedrále Božského Spasitele.

Při příležitosti šedesáti let od tragédie v Javoříčku na Olomoucku se 30. dubna konala pietní bohoslužba v kostele sv. Jana Křtitele v nedaleké Luké. Sloužil ji olomoucký pomocný biskup Josef Hrdlička a přítomní si při ní připomněli tragické události z 5. května 1945. Tehdy nacisté v Javoříčku (často označovaném jako „Moravské Lidice“) povraždili všechny muže ve věku od 15 do 76 let. Zároveň vypálili a pobořili téměř všechny domy. Už několik let se skupina dobrovolníků z blízkého okolí snaží o zlepšení vzájemných česko-německých vztahů. „Nikdo z viníků javoříčské tragédie nebyl dopaden ani potrestán. Snad právě proto je v povědomí lidí v této oblasti stigmatem viníka označován každý Němec,“ vysvětluje s povzdechem místní duchovní správce P. Josef Opluštil.

„Válka není pouze fenomén mocenský, technický a ekonomický, ale podstatnou měrou i duchovní, protože jejím kořenem je hluboká nenávist, nezměrné sobectví a národní egoismus, které jsou opozicí a protikladem všech duchovních hodnot a jejich popíráním,“ řekl na úvod ekumenické bohoslužby k 60. výročí konce 2. světové války kardinál Miloslav Vlk. Konala se 4. května v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha a ke společné modlitbě se zde sešli také předseda Ekumenické rady církví v České republice Pavel Černý a představitelé křesťanských církví nekatolických tradic spolu s dalšími osobnostmi kulturního, společenského a politického života. Nad biblickými texty se zamýšleli děkani všech tří teologických fakult Univerzity Karlovy - Ján Liguš z husitské, Pavel Filipi z evangelické a Ludvík Armbruster z katolické.

„Po Kristu už není poctivě možné propadat iluzi, že nepřátelství a války jsou jakousi osudovou nutností a že tu budou až do konce dějin. S pohledem na Kristův kříž se učíme počítat s jinou budoucností a toužit po ní, modlit se za ni a pracovat pro ni. Je to budoucnost Knížete pokoje, našeho Pána, Ježíše Krista,“ uvedl ve svém zamyšlení Pavel Filipi.

Pietního aktu u památníku Díky Ameriko v Plzni se společně s prezidentem republiky Václavem Klausem, velvyslancem USA Jamesem Nicholsonem a s několika tisícovkami obyvatel západočeské metropole zúčastnil také místní biskup František Radkovský. Mimo jiné připomněl často bolestné účtování s Němci po skončení války. „Jsem přesvědčen, že odsun sudetských Němců byl pokračováním války, které se nikdy nemělo stát,“ konstatoval biskup Radkovský. Jak řekl, je přesvědčen, že hrůzné chvíle poslední světové války nesmějí upadnout v zapomnění, neboť platí, že historii, z které se národ nepoučil, si musí prožít znovu. „Zaujalo mě přání vyslovené u památníku: ,Ať už nikdo nemusí nikoho od nikoho osvobozovat.‘ To je i moje přání,“ uzavřel plzeňský biskup.

Na nutnost vytěsňování kořenů zla z našich srdcí a rodin upozornil brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Právě tam totiž začíná zlo, které vede až k tak tragickým a temným milníkům lidských dějin, jako byla 2. světová válka. Při bohoslužbě v katedrále na Petrově v neděli 8. května poděkoval biskup spolu s věřícími z moravské metropole za dar šedesáti let míru, vzpomněl na všechny oběti válečných let, na desítky milionů padlých, umučených a také zraněných na těle i duchu. Vyzval k úvaze nad listem českých biskupů k této příležitosti (viz úvodní strana KT č. 19 - pozn. red.) a popřál všem přítomným, aby se v souladu s Kristovým přáním stali tvůrci pokoje.

Díky České televizi mohla v neděli 8. května řada lidí zhlédnout přímý přenos bohoslužby smíření z hejnické baziliky Navštívení Panny Marie. Právě tam se sešli věřící čtyř národností, aby si připomněli konec války i společnou snahu o zahojení ran, které tento krvavý konflikt způsobil mezi Němci, Čechy, Poláky a Lužickými Srby. „Děkujeme za mír, pro nějž položili život synové matek, jejichž svátek si shodou okolností dnes také připomínáme,“ zahájil bohoslužbu  královéhradecký biskup Dominik Duka. Při promluvě pak zdůraznil, že v modlitbě neděkujeme za vítězství, ale především za dar míru. „Osvobozeni byli vězni koncentračních táborů, ti, co prožívali útlak, ti, kteří mohli odložit svou zbraň. Osvobozeni byli občané Německa z okovů nacismu. Ovšem po válce se mnoho lidí ocitlo v okovech komunismu,“ připomněl biskup Duka. Společné setkání čtyř národů v Hejnicích podle německého kněze P. Michaela Dittricha dokazuje, že lidé nechtějí zapomenout, protože zapomnění nic neřeší. „Nechuť zapomenout ale zároveň nesmí znamenat, že si budeme stále připomínat, jakých bezpráví se naše národy dopustily,“ zdůraznil P. Dittrich. Jak řekl, nesmíme se na sebe dívat brýlemi minulosti a pouze si vyčítat své někdejší nedostatky.

 
Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou