28. listopadu–4. prosince 2023
Aktuální
vydání
48
Předchozí vydání
Hledat
Archivní článek

P. Hylmar: Mějte ducha otevřeného Božímu hlasu!

18. 4. 2006

|
Tisk
|

Vydání: 2006/16 Místo studentů v církvi, 18.4.2006, Autor: Václav Štaud

Pastorace vysokoškoláků patří do jezuitského repertoáru
Studentský Velehrad, stejně jako celá činnost Vysokoškolského katolického hnutí, je zacílen na všestranný duchovní rozvoj studentů. Ve spolupráci s celou církví se tímto způsobem na budování Božího království podílí především Tovaryšstvo Ježíšovo. Oslovili jsme proto provinciála české jezuitské provincie P. Františka Hylmara:

 

Váš řád věnuje mnoho sil studentům už staletí. Kde a jak nyní pracujete v českých a moravských diecézích mezi mladými?

Jezuité se již více než deset let věnují práci s vysokoškoláky v Brně a Olomouci. V Brně se studentské bohoslužby konají v kostele Nanebevzetí Panny Marie 'U jezuitů' a v Olomouci u Panny Marie Sněžné, kde byla nedávno ustanovena akademická farnost. V obou městech mají studenti také klubové prostory k setkávání. V posledních dvou letech jezuité spolupracují také s akademickou farností 'U Salvátora' v Praze. Je sympatické, že všechny zmíněné studentské kostely v minulosti vystavělo a jejich ducha vytvořilo Tovaryšstvo Ježíšovo. Na nás je jít cestami Ducha dnes. V současné době se tři jezuité podílejí také na vyučování na brněnském Biskupském gymnáziu a jeden na velehradském Stojanově gymnáziu.

A jaké má Tovaryšstvo plány v této oblasti apoštolátu?

V nejbližších letech se budeme dál zaměřovat hlavně na práci v Olomouci a v Brně. Další pastorace bude záviset na dostatku dobrých a vytrvalých jezuitů. Naší snahou je, abychom studentům nabízeli účinné prostředky k orientaci a růstu v křesťanském životě po duchovní i praktické stránce. Součástí 'jezuitského repertoáru' jsou různé formy duchovních cvičení. V posledních letech si získala oblibu u olomouckých studentů například doprovázená modlitba v adventu a v postě a také meditativní cvičení nabízená pražským studentům v Kolíně. Prohloubit bychom mohli například spolupráci se studentskými farnostmi v zahraničí.

Odráží se náročná služba studentům jako určitý způsob obdarování i v ostatních úsecích řádového působení?

Práce s mladými omlazuje, to je známá zkušenost učitelů, která platí i pro nás. Vysokoškolské prostředí však především nutí jezuity k náročnosti a poctivosti jak v oblasti intelektu, tak i ducha. Každé zaváhání se pozná. Na akcích s vysokoškoláky se mohou nárazově přímo i nepřímo podílet i jiní jezuité jako například na Velehradě, který je Tovaryšstvem spravován. Občas je také některý z mladých lidí procházejících studentskou farností zasažen Božím voláním k životu v Tovaryšstvu Ježíšově. To je pak radostná odměna. Trvalejší výsledky práce v prostředí vysokoškolských studentů se však projeví až po delší době systematičtějšího působení. Chce to trpělivost.

Militantní antikatolictví minulého století konečně odeznívá, víru a dobro však nyní vytěsňuje bezohledná honba za majetkem. Máte recept na to, jak konzumní trendy u mladých lidí změnit?

Na militantnost nemá smysl reagovat bojovně, to by bylo vytloukání klínu klínem. Druhé neobracíme k sobě, ale k Otci, Synu a Duchu Svatému. Ještě přesněji: Je to Bůh sám, který v nás pracuje a vede nás k životu a pravdě, k hodnotám, po kterých nějakým způsobem touží i dnešní lidé. Obracet společenské trendy je v éře masových sdělovacích prostředků nesnadné. Pro začátek stačí povzbuzovat a upevňovat ty, kdo Boha hledají a nacházejí, vytvářet z nich životaschopné společenství. Není jich totiž tak málo, jak by se mohlo na první pohled zdát, a oni sami se stávají hlasateli dobré zprávy, přivádějí další ke křesťanskému životu. Dobro, pravda, jednota, krása, láska, síla a spravedlnost jsou Boží hodnoty a mají mocnou přitažlivost. Blahobyt a touha po něm uzavírají lidi do sebe. Ale silným osobním příkladem podpořeným Boží milostí lze druhé přesvědčit, že jen život věnovaný druhým přináší plný užitek, radost a naplnění.

Neohrožují duševní vývoj mládeže také rozmáhající se sekty?

Ústup ověřených a vyvážených hodnot z veřejné scény poskytuje místo názorům extrémním, okrajovým a nerozumným. Nehostinný prostor vypočítavých (ne)vztahů bez opravdové důvěry se snaží 'zateplovat' společenství vytvářená silnými jedinci i za cenu utlumení osobní svobody. To samozřejmě lidskému vývoji neprospívá. Působit proti nim lze v dnešní pluralistické mentalitě hlavně nabídkou názorů zdravých, na které naštěstí mnozí ještě slyší.

Co byste chtěl vzkázat účastníkům letošního Studentského Velehradu?

Před osmi lety jsem jako vysokoškolský kaplan v Olomouci pomáhal Studentský Velehrad organizovat. Bylo to hektické, ale mám na něj, hlavně na pěší putování z Hostýna, dobré vzpomínky. Letos mne povinnosti vedou jinam. Účastníkům přeji dobré počasí a pohodu. Mějte ducha otevřeného nabídkám Božího hlasu a touhu nejen prožít příjemné chvíle, ale také najít něco, co by proměnilo váš život – alespoň trochu!
Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou