28. listopadu–4. prosince 2023
Aktuální
vydání
48
Předchozí vydání
Hledat
Archivní článek

Táhni mě za sebou, dáme se v běh!

23. 7. 2012

|
Tisk
|

Vydání: 2012/30 Olympijské hry, 23.7.2012, Autor: Alena Scheinostová

Příloha: Doma

Dva letní měsíce přinášejí dětem volno od školy, jejich rodičům pak také volno od dětí. Na týden, na dva, nebo alespoň na prodloužený víkend jsme spolu zase sami dva – ne táta a máma, ale manžel a manželka, muž a žena. Tento mezičas nám dává příležitost ohlédnout se k nejintimnějším základům našeho vztahu, které před dětmi míváme sklon spíše tajit.Jednou z možností je zúčastnit se společně manželských rekolekcí, které se – někdy i s paralelním programem pro děti – obvykle pořádají právě o letních prázdninách. „Mnohé páry jsou při takovýchto příležitostech připraveny přemýšlet a následně i hovořit se mnou, v páru či ve skupince i o věcech, na které v běžném provozu není čas, prostor či odvaha,“ zamýšlí se chebský farář P. Petr Hruška, který exercicie pro manželské páry příležitostně vede. „Podle mých zkušeností pak i jedno nečekané, neplánované otevření se v této oblasti může v účastnících zanechat hlubokou pozitivní stopu pro další měsíce. Pro manžele je pak mnohem snazší o prožívání své sexuality hovořit i později při běžné svátosti smíření.“ Za velikou výhru pak P. Hruška označuje, když se následně daří se této – často velmi zraněné – oblasti pravidelně dotýkat i ve vzájemném rozhovoru mezi manželi.
P. Ondřej Salvet, jenž doprovází manželské páry při letošních duchovních cvičeních pražského Centra pro rodinu v Perninku, připomíná: „Mluvit o sexualitě je dost nový fenomén, který trvá nanejvýš posledních padesát let – všichni se to musíme teprve učit.“ Podle jeho postřehu v křesťanské diskusi o manželství tento článek nejednou chybí: „Na jedné straně je propracovaná teologie těla, na druhé ale až manželské poradenství, když něco nefunguje,“ podotýká kněz. „Manžele samotné přitom nikdo moc neposlouchá, jen se na ně ze všech stran valí, co by po intimní stránce měli či neměli a jak by co měli prožívat,“ dodává. Exercicie pro manžele tak P. Salvet chápe především jako privilegovaný čas, kdy partneři dostávají prostor si mezi sebou řadu věcí vyříkat. „Jako doprovázející přitom nejsem v roli nějakého odborníka, který jim bude něco radit nebo nařizovat,“ upřesňuje kněz. „Jde o jejich vlastní prožívání, o to, aby to spolu probrali – to je ten první důležitý krok,“ zdůrazňuje P. Salvet.

Hraničáři, nebo obyvatelé?

Proč ale vůbec o intimním prožívání mluvit? Protože se zdaleka nejedná jen o poměrně přehledně zodpovězené otázky křesťanské sexuální morálky, nebo dokonce jen o věc plánování rodičovství, tedy to, co P. Hruška označuje za pouhé „střežení hranic“ bez podílu na přebývání v „nádherné a plodné krajině sexuálního vnitrozemí“. P. Aleš Opatrný ve své příručce Příprava na manželství (APHA 1997) podtrhuje, že lidská sexualita formuje především naše životní role muže a ženy a projevuje se nejenom v samotném sexuálním pudu, ale v naší celistvosti – v řeči, posuncích, postojích ke světu, v jakémkoli projevu lásky.
Schopnost svoji sexualitu přijímat a prožívat pak podle P. Hrušky závisí na tom, jak se o ní komunikovalo v rodině, jaké má člověk v této oblasti zkušenosti, ale i jaké představy mu vštípilo jeho okolí – v případě křesťanských manželů tedy také církev. „Bylo-li toto téma jedním z rodinných tabu, pak bývá pro manžele i v jejich vlastním manželství obtížné toto tabu prolomit. Jestliže se někdo v této oblasti zklamal a byl jakýmkoli způsobem zneužit, potřebuje často velmi dlouhý čas k obnovení důvěry či sebedůvěry. A pokud někdo vyrůstal v atmosféře, kdy všechna církevní vyjádření k sexualitě začínala ‚ne‘ nebo ‚pozor‘, pak se mu intimita v manželství těžko rozvíjí jako nádherná komunikace dávající i přijímající lásky,“ vypočítává P. Hruška. „Výsledně se sexualita může stát nejen problémem, ale někdy přímo utrpením – jak ve vzájemném vztahu manželů, tak ve vztahu k Bohu,“ upozorňuje kněz.

Mluv se mnou

Existují přitom cesty, které mohou z této pasti vyvést. „Velikou pomocí je, jsou-li manželé ochotni se o své sexualitě sdílet ve společném rozhovoru s někým třetím, komu oba důvěřují: zpovědníkem, exercitátorem, ale i zkušenějším přítelem či přítelkyní, kdo jim pomůže odblokovat některé strachy, podívat se očima toho druhého, ale především si vzájemně naslouchat,“ navrhuje P. Hruška. Jinou možností může podle něj být třeba nahlédnutí do dobrých a otevřených knížek o manželském životě (například těch z nakladatelství Návrat domů, viz str. B), anebo také společná četba Písně písní v malé skupině. „Při některých pasážích se sice někteří červenají, jiní chichotají, další nevěří, že tohle je v Bibli. Ale nakonec se může podařit společně vstoupit před Boží tvář v úžasu nad tou nádherou, velkolepostí, silou a něžností lidské sexuality, jež odráží krásu, sílu a vášeň Boží lásky k nám, a zároveň pocítit pokoru před její zranitelností, křehkostí a zneužitelností,“ shrnuje kněz.

Tajně toužím po tom, aby mladí lidé, kteří stojí na prahu svého manželství, měli možnost se v našich farnostech setkávat se staršími manželi, kteří při otázce po jejich sexuálním životě nezčervenají nebo nezalezou pod zem, ale rozzáří se jim oči a začnou vyprávět svůj milostný příběh. Příběh lásky vášnivé, přátelské i věrné, příběh odrážející Boží vášnivost, přátelství i věrnost uprostřed jejich vítězství i pádů, příběh pokorný a realistický, který ale zároveň ukáže i dnes, stejně jako snoubencům z Písně písní, směr do „královských komnat“: „Táhni mne za sebou! Dáme se v běh. Král uvedl mě do svých komnat. Budeme jásat, radovat se z tebe, připomínat si tvé laskání opojnější než víno…“ (Pís 1,4).
P. PETR HRUŠKA
Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou