28. listopadu–4. prosince 2023
Aktuální
vydání
48
Předchozí vydání
Hledat
Archivní článek

Svoboda vyznání vede k respektu

13. 1. 2015

|
Tisk
|

V posledních dnech seveřejná debata točí okolo teroristických útoků ve Francii. Vyjádřili se k nim i představitelé církví v ČR. Na sociálních sítích se do diskuse zapojil mj. dominikán P. Romuald Rob.

Vydání: 2015/3 Společným hlasem proti terorismu, 13.1.2015, Autor: Aleš Palán, Alena Scheinostová, Tomáš Kutil

Bohu díky, že existuje prostor, kde může zaznívat síla slov, a nikoli zbraní, i když rána slovem se někdy hojí hůř než rána mečem. Mé příspěvky na sociálních sítích nejsou neseny zvláštní ambicí. Jde o další kazatelnu, farnost, kam je možné vstoupit a svobodně diskutovat, a je fantastické, že je to dnes možné odkudkoliv a kdykoliv například prostřednictvím mobilu. Síť, kterou jsem po Facebooku nebo Twitteru rozhodil, je obrovská díky lidem, kteří se do ní chytili. Snažím se jim klást sokratovské otázky na daná témata či nabízet inspirační bonbony v podobě myšlenek papeže Františka. Čtením reakcí se pak posouvám i já.
Jsou to především reakce šoku na pařížský masakr, které ale někdy vedou k nesprávným a zkratkovitým návrhům řešení obecného i osobního charakteru.
Domnívám se, že mainstreamová média obecně opomíjejí témata svobody vyznání nebo analýzy náboženských příběhů. Snad i proto, že chybí teologové, kteří by stručně, krátce a přijatelně problematiku vysvětlili.
Slovo má velkou sílu, jsem však přesvědčen, že nejniternější, nejjemnější a zároveň nejsilnější je v člověku náboženské cítění. A to je třeba respektovat jak u sebe, tak u druhých. Obě svobody musí chránit demokratický stát. Náboženská svoboda ale není jen v tom, že mohu svobodně vyznávat své náboženství. Nese s sebou povinnost náboženství respektovat, protože se opírá o ontologickou důstojnost lidské osoby, nikoli o neexistující rovnost náboženství a kulturních systémů.
Řekl bych, že Evropa si v poslední době zvykla šlapat po svém náboženství a křesťanských kořenech a symbolech, což je často prezentováno jako vrchol zábavy, odvahy a kultury. A myslí si, že si to může dovolit i vůči jiným náboženstvím. Existují ovšem hranice, přes něž není možné jít kvůli respektu k lidské důstojnosti věřících toho či onoho náboženství.
Hranice náboženské svobody tkví v tom, že věřící jednotlivých náboženství „nemají narušovat veřejný pořádek“ (srv. Dignitatis humanae 6–7). A zajistit to je úkolem státu.
Hranicí svobody je jiná svoboda, v tomto případě náboženská. Nemohu urážet náboženské cítění druhého a obhajovat se svobodou slova. Ať se svoboda slova předvede mezináboženským dialogem!
Už „selský rozum“ říká, že se jedná o trapnou, hrubou a urážející provokaci.
Jako křesťan jsem si zvykl na ledacos, lépe je někdy mávnout rukou. Některé karikatury novin Charlie Hebdo jsou zbytečně provokující a urážející. K náboženství patří laskavý humor, a ne hrubý výsměch. Určitě jsou na místě petice – ty se ve Francii v souvislosti s karikaturami Charlie Hebdo také objevily – například poté co byly v reakci na vystoupení kardinála Andrého Vingt-Troise hrubě karikovány božské osoby. Především příslušné náboženské a civilní autority zároveň musejí vyzývat k dialogu. To platí zvlášť v současné situaci, kdy hrubý výsměch vůči náboženství ani vraždění nesmějí mít místo v životě společnosti.
Významnou roli musí teď sehrát muslimské náboženské komunity se svými autoritami, které musí jasně deklarovat svůj postoj k muslimským radikalizacím a vysvětlit, jak v dnešní době chápou pojmy uvedené v Koránu, jako jsou džihád a šaría. Nejen křesťané, ale lidé civilizovaného světa obecně musejí zvát všechny k respektu lidské osoby a její důstojnosti v náboženském cítění a v dialogu nechat zářit pravdu silou pravdy samé.
Ve slovech Ježíše Krista v evangeliích nenajdeme nikde výzvu k násilí. Protože v křesťanském příběhu se Bůh stal člověkem, pak člověk obecně a všechny lidské hodnoty byly „umocněny na nekonečnou“ a jsou cestou k Bohu. Ne tak ovšem v Koránu a ve Starém zákoně. Tady je třeba žádat přímé vyznavače těchto knih o dnešní interpretaci jejich textů.
O tom už diskutovali muslimští představitelé při setkání s papežem Benediktem XVI. a podobné tóny zazněly minulý týden v dialogu náboženských představitelů ve Vatikánu. Jsou to tyto podmínky: Zaprvé účinné respektování důstojnosti lidské osoby, jejích práv, především práva na svobodu svědomí a vyznání. Potom objektivní znalost náboženství toho druhého, která je nezbytná pro vedení dialogu. A také formace mladých lidí k respektu a toleranci.
Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou