21.–27. listopadu 2023
Aktuální
vydání
47
Předchozí vydání
Hledat
Archivní článek

Prezidentští kandidáti v KT – 3. díl

4. 12. 2012

|
Tisk
|

Vydání: 2012/49 Studenti proti komunistům, 4.12.2012, Autor: Tomáš Kutil

PŘEMYSL SOBOTKA

1.  Má být prezident i hlasem chudých a bezmocných? Jak by z vašich úst tento hlas zněl?
Prezident by měl být prezidentem a hlasem všech občanů – tedy i chudých a těch, které označujete za bezmocné. A můj hlas, pokud bych byl zvolen, by zněl odhodláním a vírou ve schopnosti občanů České republiky, v jejich vzájemnou solidaritu, zněl by hrdostí nad naší zemí a její tisíciletou tradicí a důvěrou, že tuto tradici poneseme dál.
2.  Proč by právě vás měl volit katolický křesťan?
Jsem zastáncem pevných hodnot, a ač sám ateista, hlásím se ke křesťanské tradici našich dějin. Moje životní cesta je čitelná, mé postoje zřetelné. Základem mých hodnot je svoboda jednotlivce a jeho zodpověd-
nost.
3.  Který československý či český prezident byl podle vás nejhorší a proč?
Nejhorší byli komunističtí prezidenti v čele s Klementem Gottwaldem. Byli to bezzásadoví lidé s touhou po moci, s vrozenou závistí a neúctou k tradičním hodnotám. Nechovali se jako prezidenti, ale jako aparátčíci a rozhodně ve svém úřadu nenesli masarykovskou tradici.
4.  Hrál ve vašem životě významnou roli nějaký duchovní? Kdo a jakou?
Hlavní roli v mém rozvoji hrál otec. Byl učitel, vlastně také tak trochu něco jako duchovní. Když jsem dospěl do určitého věku, postavil mě před naši knihovnu a řekl mi: Tohle, hochu, přečti. Co budeš mít v hlavě, to ti komunisti nevezmou.
5.  Podpořil byste nějak stavbu mešit u nás? Byl by to projev náboženské (ne)tolerance?
Ve stavbě mešity bych se aktivně neangažoval, ani bych její výstavbu nepodporoval, ani bych jí nebránil. Koneckonců muslimské modlitebny u nás již existují. Tolerance je podmínkou občanské společnosti. Ovšem tolerance, aby měla smysl, musí fungovat vzájemně ve všech složkách společnosti. Tolerance ze své podstaty není jednosměrná.
6.  Podepsal byste jako prezident zákon o majetkovém narovnání státu a církví v podobě, jak ho schválila Poslanecká sněmovna?
Jako senátor jsem pro navrácení majetku církvím hlasoval a i jako prezident bych tento zákon podepsal. Nevnímám ho ovšem pouze jako vrácení či náhradu ukradeného majetku, ale i jako odluku církve od státu a jako celkové vyrovnání se s církvemi, které byly za komunistické totality perzekvovány.
PŘEMYSL SOBOTKA se narodil v roce 1944. Po ukončení Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze nastoupil v roce 1968 na chirurgické oddělení liberecké nemocnice, odkud po dvou letech přestoupil na rentgenologii. Od roku 1991 byl primářem. Do roku 1989 se nikdy politicky neangažoval, nebyl členem žádné politické strany. Od listopadu 1989 byl aktivní v OF a v roce 1991 vstoupil do ODS. V letech 1990–1996 byl radním města Liberce a členem vedení zdejší nemocnice. Od roku 1996 působí jako senátor za liberecký volební obvod, za který byl zvolen v roce 2010 již počtvrté.

JAN FISCHER

1.  Má být prezident i hlasem chudých a bezmocných? Jak by z vašich úst tento hlas zněl?
Prezident má být hlasem slabých a různým způsobem handicapovaných spoluobčanů. Vždy u mě najdou zastání a vždy se rozhodně postavím každé zvůli ze strany představitelů státu.
2.  Proč by právě vás měl volit katolický křesťan?
Věřím, že hlavní problémy naší země vnímají stejně všichni občané. Špatnou politickou kulturu, sobectví a neprofesionalitu politiků, málo úcty k lidem, nedostatečnou vládu práva. Přicházím s návrhem změny, s konkrétními opatřeními, jak naši zemi změnit k lepšímu.
3.  Který československý či český prezident byl podle vás nejhorší a proč?
Za nejhoršího považuji Klementa Gottwalda, kterému na rukou ulpěla krev řady nevinných obětí totality.
4.  Hrál ve vašem životě významnou roli nějaký duchovní? Kdo a jakou?
Richard Feder. Svou lidskostí a optimismem navzdory traumatům, která sám prožil. Vyprávěl mi o něm můj otec a zažil jsem ho jako kluk i při bohoslužbách – a navzdory tomu, v jak vysokém věku už tehdy byl, dokázal neuvěřitelně působit na mladé lidi a inspirovat je.
5.  Podpořil byste nějak stavbu mešit u nás? Byl by to projev náboženské (ne)tolerance?
Nepodpořil. Nechal bych na představitelích konkrétní obce, zda by výstavbu mešity schválili. Náboženskou toleranci považuji za důležitou, měla by se projevovat především odsouzením jakýchkoliv projevů extremismu, a to i jen v ústní či písemné formě.
6.  Podepsal byste jako prezident zákon o majetkovém narovnání státu a církví v podobě, jak ho schválila Poslanecká sněmovna?
Ano, jde o složitě vyjednaný kompromis a jako prezident bych mu nebránil.
JAN FISCHER se narodil v roce 1951. Roku 1974 absolvoval Národohospodářskou fakultu pražské VŠE, první pracovní uplatnění našel v tehdejším Výzkumném ústavu sociálně ekonomických informací. V letech 1982–1985 pak působil ve Federálním statistickém úřadu. V letech 1980–1989 byl členem KSČ. V roce 1990 byl jmenován místopředsedou FSÚ a po zániku federace o dva roky později zastával stejnou funkci v Českém statistickém úřadu. Stál v čele týmu, který byl odpovědný za přípravu a zpracování výsledků prvních polistopadových svobodných voleb. V roce 2001 ho Mezinárodní měnový fond vyslal do Východního Timoru, aby v rámci mise OSN pomohl položit základy moderní a nezávislé statistické služby. Po pádu koaliční vlády na jaře roku 2009 ho Mirek Topolánek na základě politických dohod oslovil s nabídkou na post předsedy 
tzv. překlenovací vlády nestranických odborníků. Vládu v čele s Janem Fischerem jmenoval prezident republiky 8. května 2009. Na základě úspěchu v mezinárodním výběrovém řízení se v září 2010 stal viceprezidentem Evropské banky pro obnovu a rozvoj v Londýně, kde má na starosti zejména zahraniční a environmentální aktivity. Ovládá angličtinu a ruštinu, domluví se také německy a francouzsky.

MILOŠ ZEMAN

1.  Má být prezident i hlasem chudých a bezmocných? Jak by z vašich úst tento hlas zněl?
Jako hlas člověka, který si nikdy nic nenakradl, a proto i on je relativně chudý.
2.  Proč by právě vás měl volit katolický křesťan?
Já nenutím katolické křesťany, aby mě volili, pouze je taktně upozorňuji, že někteří kandidáti mohou být ještě horší než já.
3.  Který československý či český prezident byl podle vás nejhorší a proč?
Velmi pravděpodobně Emil Hácha. Ale dovedl bych jmenovat i další špatné prezidenty.
4.  Hrál ve vašem životě významnou roli nějaký duchovní? Kdo a jakou?
Sice jsem vyrůstal na náboženské literatuře typu Káji Maříka, ale s duchovními jsem se jinak až do poslední doby příliš nestýkal. Mám však zajímavé a milé vzpomínky ze setkání jak s kardinálem Dukou, tak s arcibiskupem Graubnerem.
5.  Podpořil byste nějak stavbu mešit u nás? Byl by to projev náboženské (ne)tolerance?
Pokud muslimové umožní stavbu křesťanských kostelů ve svých zemích, uvažoval bych o případné podpoře stavby mešity u nás.
6.  Podepsal byste jako prezident zákon o majetkovém narovnání státu a církví v podobě, jak ho schválila Poslanecká sněmovna?
Za předpokladu, že by neexistovala rozumná naděje na přehlasování prezidentského veta, zastávám názor, že prezident má vetovat zákony pouze tehdy, jestliže taková rozumná naděje existuje.
MILOŠ ZEMAN se narodil v roce 1944. Roku 1969 vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze (řádné studium mu zpočátku nebylo z politických důvodů umožněno). Získal vědeckou hodnost kandidáta ekonomických věd (CSc.). Během Pražského jara 1968 vstoupil do KSČ, z níž byl vyloučen v roce 1970. Pak pracoval jako prognostik v několika organizacích, ze kterých byl buď vyloučen, nebo byly tyto organizace rozpuštěny. V širší známost vešlo jeho jméno v srpnu 1989, kdy v Technickém magazínu vyšel jeho článek „Prognostika a přestavba“, kde na základě vědeckých poznatků kritizoval tehdejší režim. Po pádu komunismu během svého politického života zastával funkci předsedy vlády (1998–2002), předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (1996–1998) a předsedy ČSSD (1993–2001). Po neúspěšné kandidatuře na prezidenta ČR v roce 2003 odešel na sedm let z politiky. V březnu 2010 se stal předsedou nově založené Strany práv občanů – Zemanovci; na funkci rezignoval po parlamentních volbách 2010, ve kterých se strana nedostala do sněmovny. 13. listopadu 2010 byl zvolen čestným předsedou SPOZ.
Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou