28. listopadu–4. prosince 2023
Aktuální
vydání
48
Předchozí vydání
Hledat
Archivní článek

Ohlasy na volbu prezidenta

19. 2. 2008

|
Tisk
|

Vydání: 2008/8 Únor 1948, 19.2.2008, Autor: red

Česká veřejnost v posledních dnech napjatě sledovala volbu prezidenta. Ve svých preferencích (Klaus, nebo Švejnar) byla rozdělena na dva tábory. Zeptali jsme se proto několika osobností z katolické církve: Jak jste spokojen/a s volbou hlavy státu?

Gabriela Ivana Vlková, děkanka CMTF UP v Olomouci

Mé pocity mají ke spokojenosti daleko. Zklamaná ale nejsem, protože jsem v dané situaci příliš neočekávala; neviděla bych důvod k jásání ani při opačném výsledku. Vadí mi účelové používání a znehodnocování velkých slov. Z každého slova, které nemá sílu „stát se tělem“, budeme vydávat počet, my i politici. Pan prezident se však zavázal bránit hodnoty zásadního významu. Snad nesleví. Na jeho místě bych ale netvrdila, že miliony občanů svými postoji přispěly k jeho zvolení. Měl by se zamyslet, proč J. Švejnar dokázal rychle získat sympatie mnohých a mohl úspěšně operovat předsevzetími: slušně jednat s kýmkoliv, obnovit důvěru občanů v politiku. Že by inspirace ke zpytování svědomí?

Prokop Siostrzonek OSB, břevnovský převor
S volbou Václava Klause jsem spokojen. Ze dvou nabídnutých kandidátů bych si ho vybral i v případné přímé volbě, protože je pro mě čitelnější a věrohodnější než druhý nabídnutý kandidát... A proč ne Jan Švejnar? Jeho prezentace spočívala (a zřejmě to není jen jeho chyba) především v kritice Václava Klause. Není divu, že pro mnohé zůstal Jan Švejnar méně známým „cizincem“. Zůstane-li u nás v reálném životě další pět let, možná...

Jan Graubner, metropolita moravský, arcibiskup olomoucký
Jsem rád, že Parlament přece splnil svůj úkol zvolit hlavu státu, i když průběh volby nebyl pro národ velkým povzbuzením. Panu prezidentovi blahopřeji ke zvolení. Přeji a vyprošuji mu Boží pomoc, aby jeho rozhodování byla moudrá a jeho služba národu byla skutečným přínosem pro veřejné dobro.

Petruška Šustrová, publicistka
Zvolení Václava Klause prezidentem není příliš překvapivé. Překvapivější bylo, že volitelé nedokázali vyjednat podmínky předem a předvedli tak v přímém přenosu, jak vypadají politická jednání. Nejsou o mnoho kultivovanější ani ve vyspělých zemích, jen je tam politici nepředvádějí veřejnosti. V tomto případě by je snadno odbourala přímá volba prezidenta.

Josef Kořenek, člen řádu maltézských rytířů
Překvapilo mne, že v době, kdy je zřejmé, že tato křehká koaliční vláda má odvahu k nutným reformním krokům v naší zemi, nebyla volba prezidenta viděna v základních politických souvislostech. To ještě umocněno kulturou jednání představitelů politické skupiny, jejíž cíle byly zřejmé a „plody práce“ jsme mohli živě sledovat... Velmi pozitivní je skutečnost, že role komunistů při volbě byla nulová.

Kardinál Miloslav Vlk, primas český
Po vleklém a bolestném úsilí, které ukázalo naši politickou scénu ve značně nepříznivém světle, máme konečně prezidenta. Průběh volby byl velmi výmluvný. Václav Klaus byl po dlouhém handrkování znovu zvolen. Jistě z diskusí kolem svého minulého funkčního období i z bolestného zrození období nového vyvodí pro sebe, pro styl své práce i pro svou funkci patřičné závěry. I když naše zkušenosti z uplynulých pěti let nebyly vždy jen pozitivní, chceme doufat, že dodrží své slovo a že četné sliby, které před svou volbou dal, naplní skutky. K tomu mu přeji hodně zdraví a také potřebnou pomoc od nejvyššího Vládce.

Dominik Duka, biskup královéhradecký
Od dětství sleduji volby prezidentů našeho státu a nesouhlasím s těmi, kteří považují tuto volbu za jedinou skandální. Připomínám poslední volbu československého prezidenta, jako i sládkovské běsnění při volbě Václava Havla. Za jedinou dobrou volbu považuji volbu tajnou, jak o tom svědčí celá antická tradice, včetně tradice církve. Ušetří se tak mnoho zlé krve. Zaráží mě zvláštní přístup při hodnocení sčítání hlasů: 141 ku 111 není „o jeden hlas“. Táži se, kde je lidská slušnost při pronášených tvrzeních o neznámých úplatkářích a násilnících. Má snad politická slušnost jiné meze? Děkuji především těm poslancům, kteří stáli za svým svědomím a statečně odolávali výhrůžkám, vydíráním, pomluvám i dopisním kampaním. Opětně zvolenému prezidentu České republiky prof. Václavu Klausovi blahopřeji a děkuji za jeho slova při druhé kandidatuře.
Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou