11.–17. června 2024
Aktuální
vydání
24
Předchozí vydání
Hledat
Archivní článek

Nezdolný dělník na vinici Páně

14. 2. 2017

|
Tisk
|

Oto Mádr patří k nejvýznamnějším osobnostem katolické církve druhé poloviny 20. století.

Vydání: 2017/7 Papežův diplomat v Česku, 14.2.2017, Autor: Vojtěch VlčekByl nejen autorem vynikajících teologických textů a trefných analýz, glosátorem své doby, ale i praktickým organizátorem a motorem katolického samizdatu normalizačního období a podněcovatelem intelektuálního života v katolickém prostředí.
Pro svou kněžskou dráhu byl dobře vybaven ze studií teologie na Karlově univerzitě i pobytem na Gregoriánské univerzitě v Římě. Ale již brzy po únoru 1948 poprvé pocítil kontrolu komunistického režimu – přestože byl vedením teologické fakulty navržen na místo asistenta, komunistické úřady jej odmítly. Po převzetí fakulty novým režimem a vytvoření „obrozené“ Cyrilometodějské fakulty naopak on odmítl stát se pedagogem na takovéto škole. V době zatýkání a politických procesů se ujal duchovního vedení a formace vysokoškoláků a jejich kroužků Katolické akce a v roce 1950 sepsal prorocký text Slovo o této době, kterým chtěl ukázat věřícím, jak se v nových podmínkách zorientovat, vymezit se vůči totalitním praktikám a perzekučním zásahům proti církvi a vydržet ve věrnosti Bohu a církvi. On sám musel dosvědčit věrnost svým slovům, když byl v roce 1952 odsouzen na doživotí a v kriminálech odseděl téměř 15 let.
Nezahálel ani ve vězení
Ani zde však nezahálel a věnoval se pastoraci vězňů, sloužení tajných bohoslužeb i činnosti v rámci tzv. vězeňské univerzity, tedy tajným přednáškám pro spoluvězně. Vězení jej vybavilo do dalších let odolností, houževnatostí, skromností i smyslem pro praktický život a potřeby bližních. V době pražského jara v roce 1968 utvářel nový pedagogický sbor na teologické fakultě, krátce zde přednášel a pro laiky organizoval kurz tzv. Živé teologie. Spolupodílel se také na organizování kněží i katolické inteligence. Po krátkém převelení z Prahy do pohraničí, kroku, kterým se ho církevní tajemníci chtěli zbavit, se vrátil už jako důchodce do Prahy a začal se věnovat naplno „bourání stavby socialismu zezdola“. Spolu s Josefem Zvěřinou organizoval tajné studijní teologické kroužky pro bohoslovce i laiky a přednášel v nich morální teologii.
Jeho dominantní činností však byl podzemní katolický tisk, v daných podmínkách samizdat. Stál u překladů a vydání desítek knih, u zrodu Teologických textů, které více než dvě desetiletí vedl, časopisu katolických lékařů Salus nebo časopisu Universum. Vytvořil kolem sebe síť spolupracovníků, kteří časopisy a knihy rozmnožovali, tiskli, svazovali a také po celé republice distribuovali. Organizoval tajné teologické semináře a v 80. letech pozval do Československa významné teology – Waltera Kaspera, Hanse Waldenfelse, Karla Rahnera aj. Rovněž patřil do okruhu poradců kardinála Tomáška, jemuž i Mádrův postoj pomohl vykročit z opatrnictví k obhajobě práv církve.
V době normalizace se ani Oto Mádrovi nevyhnuly opakované výslechy na StB a téměř každodenní sledování. Pro jeho respektovanou autoritu a věhlas v zahraničí jej však komunistická moc v rozporu se svým původním záměrem už znovu neuvěznila ani nepostavila před soud (totéž platilo pro Josefa Zvěřinu). Ani po roce 1989 nezpohodlněl, od listopadu 1989 se podílel na obnově Katolických novin (záhy přejmenovaných na Katolický týdeník), nakladatelství Zvon či České křesťanské akademie. Ani tehdy k němu nebyl osud příliš vlídný – například v 90. letech se nemohl vrátit na Katolickou teologickou fakultu. Nezahořkl však a věnoval se nadále Teologickým textům. Kdo jiný než on mohl na konci svého života zvolat: „Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval!“ (2 Tim 7,6-7)

Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou