28. listopadu–4. prosince 2023
Aktuální
vydání
48
Předchozí vydání
Hledat
Archivní článek

Nebojím se, poněvadž mám biskupskou berlu

25. 9. 2013

|
Tisk
|

Na Národní Svatováclavské pouti uvítá kardinál DOMINIK DUKA jako hostitel mnichovského kardinála Reinharda Marxe.

Vydání: 2013/39 Toufar trpí v opeře, 25.9.2013, Autor: Jiří Macháně

Příloha: Svatováclavská

Čím bude letošní svatováclavská pouť jiná?

Ve Staré Boleslavi vyvrcholí cyrilometodějský rok, budeme si připomínat, jak Palladium spojuje cyrilometodějskou a svatováclavskou tradici skrze úctu k Panně Marii v jedno. Je to tradice státotvorná, a má-li kdo se zásluhami sv. Václava na českém státě problémy, pak jsou to lidé, kteří tento stát uvrhli do okovů a zbavili ho suverenity. Světci většinu svých vizí a plánů navíc dokončují po 
smrti.

Slavnostní bohoslužby se zúčastní kardinál Marx z Mnichova, protože v tomto roce si připomínáme také pětasedmdesáté výročí od mnichovské dohody. Jeho přítomnost je vyjádřením smíření našich národů a novým vykročením.

Letos jsme slavili svaté Cyrila a Metoděje, zejména na Moravě. Nyní si budeme připomínat sv. Václava. Jaké jsou rozdíly v pojímání těchto tradic?

My si neuvědomujeme, že cyrilometodějská a svatováclavská tradice nikdy nebyly dvě, ale jednalo se vždy o jednu. Katedrála sv. Václava není v Praze, ale v Olomouci a v Krakově, tedy v místech, kam dosahovala přemyslovská dynastie. Ve vnějším triforiu katedrály sv. Víta máme nejstarší zobrazení sv. Cyrila a Metoděje. Otec vlasti Karel IV. staví oltář svatým Cyrilu a Metoději v katedrále a prohlašuje je spolu s Arnoštem z Pardubic za patrony zemí Koruny české. Karel IV. navazuje na ideu římského císařství po Karlu Velikém a říká, že na základě cyrilometodějské tradice a křtu sahají hranice římské říše až ke Kyjevu.

Cítíte rozdíly v přístupu k těmto tradicím v Čechách a na Moravě?

Svatováclavský kult v Olomouci i Krakově hrál roli sjednocování se se sídlem panovníka, knížete českého.

Cyrilometodějský kult později v době baroka vede k národnímu uvědomění na základě jazykového chápání národa. A protože Morava není středem politické moci, začíná cyrilometodějský kult hrát především náboženskou a kulturní roli.

Oba kulty mají zcela jistě náboženský rozměr, ale každý obyvatel této země by si měl uvědomit, že na nich stojí i naše státnost.

Proč byl pozván právě kardinál Marx? S čím k nám přijíždí?

Když jsme se setkali ve Waldsassenu, debatovali jsme o mnichovském diktátu a českoněmeckých vztazích. Myšlenka na pozvání se zrodila tam.

Prohlášení o vzájemném smíření mezi Čechy a Němci jsme, jak je všeobecně známo, podepsali s obnovením naší svobody. A pozvání mnichovského kardinála má přispět k ozdravení vztahů mezi námi a Bavorskem. Přiznejme si, že pro nás je Mnichov připomenutím rozpadu, ztráty svobody, druhé světové války. Na druhé straně bych rád připomenul, že Mnichov byl sídlem (řečí komunistických ideologů) „štvavých vysílaček“, jako byla Svobodná Evropa a Hlas Ameriky.

Kardinála Marxe jsem poznal na pouti biskupů, kněží, studentů a politiků z Madridu do Santiaga de Compostela. Pak jsem se s ním setkal ještě několikrát a téměř jsme vedle sebe seděli při konkláve. Kardinál Marx je jedním z kardinálů (a jediný z Evropy), kteří mají vypracovat reformy církve.

O německé církvi se často hovoří jako o liberální. Není tento trend ohrožujícím faktorem pro celosvětovou církev?

Tuto obavu bychom byli museli vyslovit při zvolení německého papeže Benedikta XVI. Německá církev nemá jen jednu barvu – jako jsou jednotlivé spolkové země autonomní a různé, podobné je to s tamní církví. Navíc katolická církev tam žila stále ve velkém kontaktu s protestantismem, především s luterskou církví. Jsou tam silné ekumenické snahy. Nelze hovořit o německé církvi jako o liberální, spíše jako o církvi, která v době kulturního boje nalezla cestu. Nebyla a není pouze církví klerikální, hrají v ní velikou a důležitou roli věřící, laici. Celosvětově je pak německá církev známá svou aktivní sociální pomocí.

V čem se můžeme od německé církve přiučit?

Ve zmíněné ochotě pomáhat. Česká církev i česká společnost byla obohacena od německé církve za posledních pětadvacet let o několik miliard korun. Byly to finance na opravy zdevastovaných kostelů, církevních budov, na vybudování charitativní sítě, ale i sítě církevního školství. Nakonec polovina sbírky na letošní povodně je právě od německé charity.

Dorazí prezident? I přítomnost jeho předchůdce na pouti vyvolávala diskuse. Miloš Zeman vyvolává ve společnosti nemalé emoce a rozpory…

Zatím nemáme potvrzenou účast politické reprezentace. To je dáno tím, že vláda je v demisi a my jsme v předvolební kampani. Kdokoli, tedy i politici a představitel státu, má právo na tuto pouť přijít. Emoce a rozpory vyvolávají i jiní. Nezaměřujme se jen na emoce, které vyvolává prezident, aby nás někdo jiný nepřekvapil… Tak dlouho jsme honili zednáře, až komunisti ovládli svět – buďme opatrní.

Ohlásila se také jistá skupina, která avizovala protesty proti sílící moci katolické církve…

Svatováclavské oslavy pořádá město, nikoli samotná biskupská konference. Náměstí máme rezervované. Pokud tito demonstranti mají trochu lidské slušnosti, nebudou rušit.

Nebojíte se tedy konfliktních situací, narušení bohoslužby?

Nebojím se, poněvadž mám biskupskou berlu.

Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou