28. listopadu–4. prosince 2023
Aktuální
vydání
48
Předchozí vydání
Hledat
Archivní článek

Koho volí křesťané?

4. 10. 2016

|
Tisk
|

Biskupové vyzývají k účasti a zodpovědnému výběru ve víkendových krajských a senátních volbách.

Vydání: 2016/41 Papež povzbudil věřící na Kavkaze, 4.10.2016

Tématu se ve svém pastýřském listu minulou neděli věnoval olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Rozhodl se reagovat na předvolební útoky některých politiků a médií na církev v souvislosti s majetkovým narovnáním.
„Obviňují nás z touhy po majetku a záliby podávat soudní žaloby. Jejich informace jsou často neúplné nebo docela nepravdivé a probouzejí náboženskou nesnášenlivost,“ uvádí olomoucký arcibiskup.
Na téma probuzeného strachu upozornil ve svém pastýřském listu ve volbám předcházející neděli také ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz: „Média jsou plná násilností, denně se dovídáme o sebevražedných atentátech po celém světě. Kvůli těmto skutečnostem i my v naší zemi máme někdy pocit strachu, že také naši zemi zaplaví migrační vlna a zcela předělá naši kulturu. A najednou slyšíme ze všech stran, že jsme přece kultura křesťanská, že ji musíme zachovat,“ uvedl biskup Lobkowicz a dodal: „Ale abychom udrželi dědictví otců, musí mít tuto touhu i ti, kterým dám ve volbách svůj hlas a kteří mě v budoucích čtyřech letech budou na úrovni kraje zastupovat.“ Proto také zdůraznil, že je velmi důležité se k volbám už tento pátek a sobotu vypravit.
„K volbám jděte! Máme přece zodpovědnost za to, co bude v našem kraji v příštím volebním období. Neúčast je volbou toho, koho bych vědomě nikdy nevolil,“ vybídl nejen věřící obyvatele své diecéze ostravsko-opavský biskup.
KT oslovil i několik kněží a aktivních laiků. Jak vybírají, komu dát svůj hlas? „Právě mám před sebou sadu hlasovacích lístků a vyřazuji uskupení extrémní, nedemokratická, podivná, zájmová, pro mě neznámá či na celostátní úrovni vedená populisty, rasisty nebo oligarchy,“ popisuje chebský farář P. Petr Hruška. Vyřadil i ty strany, kde na předních místech kandidátky viděl lidi, o nichž ví či tuší, že politiku chápou jako výtah k osobní či ekonomické moci, anebo uskupení, kde nezná nikoho hodnověrného. „Vybírat tak budu z jednoho tradičního uskupení a jedné lokální alternativy, které zastávají mně blízké hodnoty svobody a solidarity a které mají na předních místech svých kandidátek vícero pro mě hodnověrných lidí,“ dodává P. Hruška.
„Snažím se pamatovat na krajské politiky v modlitbě a také mám živý zájem o jejich aktivity. Papež František připomíná, že i politika je projev lásky k bližnímu,“ připojuje jeho bratr v kněžské službě P. Josef Hurt, který se pravidelně zajímá o činnost krajských politiků a jejich rozhodování např. v oblasti školství, sociálních služeb a péče o památky. „To mi pomáhá formulovat si kritéria, podle kterých budu volit. Někdy se mi také podaří seznámit se s krajskými politiky, případně novináři, publicisty a aktivisty. Potom je rozhodování ještě věcnější a doufám, že i zde hledám a nacházím Boží vůli pro tuto podobu lásky k bližním,“ dodává kněz, který působí ve farnosti Brandýs nad Labem.
Programy, anebo kandidáti?
„Snažím se číst programy stran i jednotlivců. Přitom jsem ale dostatečně zkušený, abych poznal a dokázal odmítnout liché a nesplnitelné sliby,“ popisuje Petr Doležel, kostelník v Brně-Židenicích. Přednost chce dát lidem nestranným, kteří nenaslouchají slepě stranickým výzvám a jednají podle zdravého rozumu a čistého, praktickým křesťanstvím formovaného svědomí.
Podobně i Marek Lepka, stálý jáhen z Kunštátu na Moravě, se více než podle programů řídí kandidáty. „Budu volit lidi, které znám a vím, že jsou pracovití, poctiví, názorově konzistentní a hájí hodnoty, které i já pokládám za důležité. Zároveň chci svým hlasem odmítnout kandidáty, kteří jsou pro mě nečitelní, vezou se na vlně popularity své strany nebo využívají jen toho, že jsou mediálně známí. Chci odmítnout i uchazeče, kteří za sebou mají dost veřejných průšvihů, jimiž se usvědčují ze lži, pokrytectví nebo touhy po moci,“ dodává jáhen.
Arcibiskup: Potřebujeme argumenty
Olomoucký arcibiskup Jan Graubner ve zmíněném pastýřském listu, který se v kostelích četl týden před volbami, připomněl, že na restitucích (v kampani znovu tematizovaných) vydělá především stát, který sice vrátí část mnohdy zdevastovaného majetku, ale postupně přestane financovat provoz církví a platy. „To by ho stálo daleko víc než celé restituce,“ dodává arcibiskup Graubner. Pokles v příjmech, který tím vzniká pro církev, je ale třeba nějak nahradit. Konkrétně v olomoucké arcidiecézi to zajistí hospodaření v lesích, výnos z přijaté finanční náhrady a příspěvky farností.
Arcibiskup přitom upozorňuje, že už nyní se platy zaměstnanců v církvi pohybují hluboko pod průměrem: zatímco průměrná hrubá mzda u nás činí kolem 26 tisíc korun, církevní zaměstnanci dostávají průměrně něco přes 18 tisíc korun. „Také by se hodilo nějaké navýšení, ale zatím na ně opravdu nemáme,“ poznamenává olomoucký arcibiskup. Vysvětluje také, proč se církev musela uchýlit k restitučním žalobám na obce, které bývalý církevní majetek získaly v rozporu se zákonem. „Starosta řekne, že to uznává a rád by to vrátil, ale bojí se, že ho obviní opozice, a tak sám doporučí, aby to rozhodl raději soud,“ popisuje arcibiskup Graubner.
„Rád bych, abyste měli důvěru a pokoj v srdci a zároveň argumenty, kterými můžete odpovídat,“ prohlašuje v závěru svého listu olomoucký arcibiskup a dodává: „Můžeme být hrdí na velkorysost, s níž přistupujeme ke státu, obcím i ostatním církvím. Můžeme být hrdí na zodpovědnost za sebe i společnost, které sloužíme. Vnitřní sílu ukážeme tím, že budeme milovat i ty, kteří nás nenávidí, že jim budeme přát dobro a taky se za ně modlit.“
K uvážlivé volbě i k modlitbě vyzval také biskup František Václav Lobkowicz: „Volte toho, o kterém víte, že nemá v nenávisti Krista a jeho církev. Volte toho, kdo nebude diskriminovat věřící a hledět na ně spatra, kdo bude vytvářet dobrou atmosféru, kdo bude hledat dobro společnosti a nikoliv svoje. A protože chceme budoucím zastupitelům pomoci, vybízím vás k modlitbám za jejich službu. Přece věříme v sílu modlitby! Vkládejme do přímluv modlitbu za politiky a státníky. I tímto způsobem usilujme o pokoj a mír ve světě, o atmosféru milosrdenství, neboť máme být milosrdní jako náš nebeský Otec.

Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou