28. listopadu–4. prosince 2023
Aktuální
vydání
48
Předchozí vydání
Hledat
Archivní článek

Církev bude školit kněze v boji s pedofilií

15. 2. 2012

|
Tisk
|

Vydání: 2012/7 Generální sekretář ČBK: Postupu ČSSD nerozumíme, 15.2.2012, Autor: Tomáš Kutil

Bolestnému a palčivému tématu sexuálního zneužívání v katolické církvi se minulý týden ve Vatikánu věnovali zástupci sto deseti biskupských konferencí a představení více než třiceti kongregací z celého světa. Výsledkem čtyřdenního sympozia, které se konalo na Gregoriánské univerzitě, jsou nejen silné výzvy k obnově církve, ale i vznik školicího centra pro kněze a biskupy.

K „hluboké obnově církve a k mnohem většímu důrazu na ochranu dětí a mládeže v církvi“ vyzval hned na začátku sympozia papež Benedikt XVI. Tím tomuto setkání vyjádřil plnou podporu a ukázal na význam, který mu přikládá. Sympozium by totiž jednotlivým národním biskupským konferencím mělo pomoci při tvorbě směrnic, které by měly zamezit sexuálnímu zneužívání v církvi. K tvorbě těchto pravidel vyzval už před časem Vatikán. „Mnozí biskupové využijí výsledky této diskuse k tomu, aby po návratu domů mohli dokončit započatou práci na směrnicích. Na kongregaci jsme už některé vypracované obdrželi. Nyní je prověří naši odborníci, aby je buď definitivně schválili, nebo vyžádali nějakou změnu či zlepšení,“ doplňuje Mons. Charles Scicluna, který je při Kongregaci pro nauku víry pověřen disciplinárními otázkami.

ONLINE VÝUKOVÉ CENTRUM
Zřejmě nejvíce hmatatelným a viditelným výsledkem čtyřdenního rokování je vznik výukového centra, které bude sídlit v Mnichově. Pomocí internetových online kurzů by mělo vzdělávat kněze a biskupy a poskytnout jim praktické znalosti v boji proti sexuálnímu zneužívání a ochraně potencionálních obětí. Chod tohoto střediska s názvem Centrum pro ochranu dětí bude zajišťovat německá Ulmská univerzita ve spolupráci s římskou Gregoriánskou univerzitou a mnichovskou arcidiecézí.
Jeden tréninkový kurz by měl trvat 30 hodin a měl by se skládat z několika modulů, které budou „návštěvníci“ kurzu postupně absolvovat. To vše z pohodlí domova, protože kurz bude dostupný online. Pro začátek se počítá s verzemi ve čtyřech světových jazycích – angličtině, španělštině, italštině a němčině. „Ze své klinické praxe mohu potvrdit, že podobné online kurzy jsou velmi silnými nástroji a je jimi možné efektivně předávat nejnovější znalosti,“ vysvětluje profesor Jörg Fegert z Ulmské univerzity, který se zabývá psychiatrií a psychoterapií u dětí a mládeže. V nově vznikajícím centru vidí velkou šanci pro katolickou církev. „Internet nám umožňuje oslovit lidi po celém světě. Ti pak jenom musejí získané poznatky začlenit do svého kulturního prostředí a změnit své návyky,“ popisuje Jörg Fegert.
Vznik kurzu a vůbec konání celého sympozia vítá i psycholog Slavomil Hubálek, který působí jako soudní znalec v oboru klinické psychologie a sexuologie. „Trápilo mne, že jsem cítil tendenci problém s pedofilií spíše minimalizovat a zakrývat – to je totiž příznakem, že může dojít k recidivě. Za současný postoj jsem velmi rád, protože pravdivost, upřímnost a otevřenost je jediná možná cesta,“ řekl KT Slavomil Hubálek. Kurzy by podle něj měly být zaměřené především na potenciální devianty, aby jim pomohly sklony k takovému jednání u nich včas odhalit a řešit. Jejich okolí je totiž podle Hubálka může poznat jen velmi obtížně. „Cílem určitě nejsou křivá obvinění a špiclování těch, kdo pracují s mládeží,“ dodal psycholog Hubálek.

NASLOUCHEJTE OBĚTEM!
Na sympoziu vystoupila i jedna z obětí sexuálního zneužívání. Nyní pětašedesátiletá Irka Marie Collins byla ve 13 letech znásilněna kaplanem v nemocnici, kde se léčila. „Naslouchat obětem je jednou z nejdůležitějších věcí, na kterou zatím nebyl dáván dostatečný důraz. Naštěstí v tom dává papež Benedikt XVI. skvělý příklad,“ řekla na sympoziu Marie Collins. Velmi otevřeně pak mluvila o své zkušenosti – především o tom, jak se po oné události cítila provinile, jak si nedokázala připustit, že by něco špatného mohl provést kněz, a jak obviňovala sebe samu. Ze sebevědomého a šťastného dítěte se tak rázem stala ustrašenou a zlomenou dospívající dívkou. Když po dlouhých letech našla odvahu, aby o své zkušenosti promluvila, tehdejší dublinský arcibiskup kardinál Desmond Connell ji vyzval, aby případ nezveřejňovala, a nezničila tak „dobré jméno“ onoho kněze.
Krátce po vystoupení Marie Collins na sympoziu se jí jeden z přítomných afrických biskupů přiznal, že do této chvíle tématu sexuálního zneužívání nevěnoval příliš pozornosti. „Po tom, co jsem teď od vás slyšel, jsem si však uvědomil, že musím být mnohem pozornější i k nejrůznějším jemným náznakům,“ poděkoval biskup Marii Collins.

 

Na sympozium o sexuálním zneužívání v církvi vyslala i ČBK svého zástupce. Byl jím Mons. KAREL ORLITA, soudní vikář Diecézního církevního soudu brněnské diecéze.

V čem vidíte praktický přínos sympozia?
Biskupové a řeholní představení si zde vyměnili zkušenosti a poučení z řešení, která se v minulosti ukázala jako nedostatečná. 

Na sympoziu vystoupila i jedna oběť zneužívání z Irska. Jak na vás její vystoupení zapůsobilo?
Více než vystoupení oběti na mě zapůsobilo to, že jeden z biskupů při bohoslužbě vyjádřil gesto soucitu a omluvil se jí. Jelikož jsem stál blízko, dobře jsem viděl, jak se tato žena rozplakala dojetím.

Vatikán vyzval biskupské konference, aby připravily směrnice proti zneužívání. Připravuje je také ČBK?
Připravovat směrnice je povinností každé biskupské konference a výjimkou není ani ta v České republice. Na jejich vypracování jí byl poskytnut rok a zásady pro vyhotovení směrnic lze nalézt na webových stránkách Svatého stolce.

Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou