28. listopadu–4. prosince 2023
Aktuální
vydání
48
Předchozí vydání
Hledat
Archivní článek

Vánoce jako čas zrození

16. 12. 2014

|
Tisk
|

Jakmile od nich andělé odešli do nebe, řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“ Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí.

Vydání: 2014/51 Vánoce jako čas zrození, 16.12.2014, Autor: Martin T. Zikmund

Tento advent jsem navštívil jednu spřátelenou rodinu a zaujalo mne, jak mi jejich asi devítiletá dcerka s velkým nadšením ukazovala papírový betlém, který doma vyrobila.
Jako by to byl její poklad. A to nebylo všechno. Už když jsem vcházel brankou do jejich zahrady, všiml jsem si krásně vyzdobených oken s papírovými betlémskými hvězdami a dalšími vánočními motivy. Uvědomil jsem si, že příprava na Vánoce už je sama jejich součástí. A možná součástí nejdůležitější. Ostatně advent sestává ze čtyř nedělí a hlavní vánoční svátky ze dvou dní!
ČAS ZTIŠENÍ
Na přípravě opravdu záleží, jak dobře známe ze života. Kdo se dobře připravil na zkoušku, samotný den zkoušky už může prožívat bez zbytečné nervozity. Kdo uvaří nedělní oběd v sobotu, nemusí hned po nedělní bohoslužbě spěchat nespolečensky domů, aniž si popovídá s farníky, neboť doma už je hotovo, stačí oběd jen ohřát. Kdo si dokáže v postním období něco materiálního odříct, a ještě posílí svůj duchovní a bohoslužebný život, toho Velikonoce nezaskočí. Proto máme před Vánoci advent, aby společně s nimi tvořil čas ztišení, čas soustředění, čas radosti.
Tak to funguje, tak se to osvědčuje. Proto se v adventu pořádají vánoční koncerty, vánoční besídky, vánoční výstavy, proto zpíváme roráty.
Betlém byl na počátku. Ale počátky jsou důležité, často dokonce předurčující.
Betlém je přípravou na Jeruzalém. V Jeruzalémě už sv. Josef nebyl, dokonání Ježíšova poslání se nedožil. Ale byl v Betlémě, aby pomohl Ježíši na svět. Jeho zajištění rodiny bylo vzorné. Pannu Marii vezl na oslu, sháněl pro ni a dítě, co se mělo narodit, bydlení; nakonec to byla stáj, ale i zde se o svou rodinu dokázal dobře postarat. A když obdržel varovnou zprávu, že Herodes jejich synkovi usiluje o život, nepodlomily se mu nohy strachem, ale kurážně vzal na svá bedra strasti exilu. A co Maria? Ta, ač oslabená porodem, dokázala z chléva učinit domov, aby její dítko už po vstupu na tento svět zakusilo teplo mateřské lásky.
NEJLEPŠÍ PRŮPRAVA
Betlém byla příprava. Po zprávách o Ježíšově narození se v evangeliích o něm už nepíše. Betlém byl na počátku. Ale počátky jsou důležité, často dokonce předurčující.
Psychologové dnes tvrdí, že první tři roky života dítěte jsou zcela zásadní. Vrací se obloukem k témuž, co tvrdil už Jan Amos Komenský a rozvinul ve své knížečce Informatorium školy mateřské. V evangeliích máme vesměs zprávy o posledních třech letech Ježíšova života: ode dne jeho křtu přes jeho veřejné působení až po cestu do Jeruzaléma. První roky našeho Spasitele zůstávají skryté.
A přece ne zcela. Už malý Ježíšek poznal na vlastní kůži rub i líc: jak materiální provizorium a nouzi, tak lásku svých rodičů a jejich důvěru v nebeského Otce. To byla pro něj nejlepší průprava na jeho pozdější veřejnou činnost a poslání.
Kéž se pro nás o Vánocích nerodí jen Mariin syn, ale spolu s ním pro církev četní Boží synové a dcery, jeho mladší, duchovní bratři a sestry.
Advent i Vánoce jsou pro nás všechny jednou velkou přípravou – na Velikonoce. Nechť se o Vánocích nerodí před našimi zraky jen Mariin Syn, ale spolu s ním četní Boží synové a dcery, jeho mladší, duchovní bratři a sestry, kteří jej budou ochotni následovat až po Velikonoce a pak i dál – až k Letnicím.
Kéž se pro nás Vánoce stanou přípravou na naše vlastní poslání. Tato příprava přitom nemusí sestávat z kdovíjakých věcí. I vystřihování betlémů zde bezpochyby své místo má. 
Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou