28. listopadu–4. prosince 2023
Aktuální
vydání
48
Předchozí vydání
Hledat
Archivní článek

Tři králové vyrazili do ulic

8. 1. 2014

|
Tisk
|

Snímek Václav Chaloupka

Vydání: 2014/2 Tři králové vyrazili do ulic!, 8.1.2014, Autor: Jiří Prinz

Koledníci z pražské arcidiecéze se v neděli před slavností Zjevení Páně sešli v Arcibiskupském paláci a na Hradčanském náměstí. Tam jim požehnal kardinál Dominik Duka a dlouhý průvod s velbloudy i hudebníky se pak vydal na Loretánské náměstí, kde se tři králové poklonili Svaté rodině a předali dary: zlato, kadidlo a myrhu. Koledníci poté zamířili do ulic města, aby do zapečetěných pokladniček vybírali příspěvky pro lidi v nouzi. Největší dobrovolnická akce u nás už běží naplno i v ostatních diecézích.

Mudrcové z Východu procházejí Českem

Tisíce koledníků vyrazily v těchto dnech do ulic českých a moravských měst, aby během tradiční Tříkrálové sbírky vykoledovaly finanční prostředky pro pomoc nemocným a sociálně potřebným.

Holčička s leukémií v Děčíně, tělesně postižení mladí lidé v Jablunkově či klienti azylového domu ve Valašském Meziříčí. To jsou jen někteří z těch, jimž výtěžek letošní sbírky pomůže lépe zvládat těžkou životní situaci, v níž se nacházejí. A nejen jim.
Charita ČR, která letos pořádá Tříkrálovou sbírku již počtrnácté, pomůže každoročně podle slov jejího ředitele Lukáše Curyla tisícům potřebných u nás i v zahraničí. Finanční prostředky, které dobrovolníci převlečení za tři krále vždy vykoledují, nepředstavují totiž nijak zanedbatelnou částku – například jen v loňském roce získala Charita ČR prostřednictvím Tříkrálové sbírky téměř 77 milionů korun. „Koledníčci přinášejí lidem radostnou zprávu o narození Ježíše Krista v Betlémě, který se narodil v chudé stáji, aby zachránil svět od věčné smrti. Pomozte nám svým darem pomáhat všem těm, kteří naši pomoc potřebují,“ vybízí proto Lukáš Curylo.
Protože většina finanční pomoci půjde podle slov ředitele Charity ČR přímo do regionů, kde byla získána, snaží se organizátoři v každé diecézi učinit Tříkrálovou sbírku co nejatraktivnější. Například na Toužimsku a Tepelsku v plzeňské diecézi měl každý, kdo o to projevil zájem, možnost si telefonicky objednat koledníky přímo do domu. Všechny příspěvky, které zde koledníci získali, pak půjdou na potřeby plzeňského Domova pro matky s dětmi v tísni. Diecézní charita ostravsko-opavská zase láká koledníky speciální soutěží na Facebooku. Děti musí nejdříve zadat, „To se mi líbí,“ facebookové charitní stránce a poté tam poslat fotografii své letošní tříkrálové skupinky. Nesmí jen zapomenout uvést místo, kde koledovaly. Poslané snímky budou od 15. ledna do 28. února zveřejněny a vítězem se stane fotografie s největším počtem označení, „To se mi líbí.“ A jaká čeká na vítěznou trojici malých koledníků odměna? Nic menšího než tři mobilní telefony.
Chytrý telefon čeká také na koledníky z Opavska – stačí po koledování odevzdat vedoucímu své skupinky lístek se jménem, obcí, kde se koledovalo, a jménem a kontaktem vedoucího. Výherce pak zveřejní Charita Opava na svých stránkách po losování 23. ledna.
KOLEDNÍKŮM ŽEHNAJÍ BISKUPOVÉ
Stále populárnější Tříkrálová sbírka přitahuje pozornost jak médií, tak široké veřejnosti. Organizátoři se proto snaží vyjít vzrůstajícímu zájmu o sbírku vstříc a už samotnému jejímu zahájení se snaží zajistit co nejslavnostnější atmosféru. Vedle biskupů, kteří ve svých diecézích koledníkům pravidelně žehnají, zvou představitele místní samosprávy i další zajímavé osobnosti z regionů. A v průběhu sbírky nabízejí veřejnosti zajímavý program.
Například na pardubickém Pernštýnském náměstí v královéhradecké diecézi doprovázelo zahájení Tříkrálové sbírky vystoupení dětských hudebních souborů i tradiční jízda Tří králů městem. Dobročinnou sbírku ve městě perníku navíc v dalších dnech zpestří třeba cestopisná přednáška či šachová simultánka v Domě techniky. Vykoledované prostředky pak poputují mimo jiné na rekonstrukci centra odlehčovacích služeb, kde pečují o seniory.
Do litoměřického kostela Všech svatých se na zahájení Tříkrálové sbírky sjeli koledníci z různých koutů této diecéze, aby jim zde požehnal biskup Jan Baxant. O slavnosti Zjevení Páně 6. ledna vyrazili přímo na litoměřické náměstí, kde kolemjdoucím nabízeli svařené víno a horké kakao. „Letošní výtěžek bude použit mimo jiné na podporu handicapovaných dětí ve školách, dětí ze sociálně slabých rodin a azylových domů nebo na pomoc dalším potřebným v rámci naší diecéze,“ říká koordinátorka Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi Veronika Vedejová a připojuje: „Vzhledem k tomu, že si každý může určit vlastní záměr, na který 
65 % z celkového výtěžku použije, koledují třeba některé školy na vzdělávací pomůcky pro své handicapované žáky.“
SBÍRKU LZE PODPOŘIT I Z MOBILU
Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky proběhlo též na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara, kde koledníkům požehnal biskup Pavel Posád. V českobudějovické diecézi se z výnosu sbírky zaplatí stávající sociální projekty, které slouží zejména nemocným na Oddělení následné péče, dále dětem a mládeži ze sociálně slabých rodin a seniorům, kteří se potýkají s těžkostmi stáří. Vykoledované peníze poslouží také na podporu a rozvoj Poradny pro cizince a migranty.
Tříkrálová sbírka potrvá do 14. ledna a přispět na ni lze také zasláním DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným jde 28,50 Kč). Podpořit sbírku je možné i příspěvkem na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 u České spořitelny, VS 777).
Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou