28. listopadu–4. prosince 2023
Aktuální
vydání
48
Předchozí vydání
Hledat
Archivní článek

Jak letos oslavíme Velikonoce?

23. 3. 2021

|
Tisk
|

Slavení letošních Velikonoc v kostelích doprovodí dvě základní pravidla: je nutno omezit shlukování lidí během bohoslužby a dodržovat známá hygienická opatření.

Vydání: 2021/13 Jak letos oslavíme Velikonoce?, 23.3.2021, Autor: Jiří Macháně

V chrámech budou vynechány jinak obvyklé průvody a věřící s výjimkou svatého přijímání setrvají po celou dobu bohoslužeb na svých místech. Vedle dodržování rozestupů mají být samozřejmostí respirátor a dezinfekce rukou.
Novinky i platná základní pravidla uvádí Vademecum pro kněze, které minulý týden připravila liturgická komise České biskupské konference na základě nóty Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Poznámky k těmto pokynům připojili čeští a moravští biskupové, jejichž instrukce se v diecézích mohou v jednotlivostech mírně lišit.
Ratolesti jen vlastní
Prvním vynechaným průvodem bude vstup na Květnou neděli připomínající slavný vjezd Krista do Jeruzaléma. „Při slavnostním vstupu i žehnání ratolestí věřící zůstávají na místech v kostele. Ratolesti se nerozdávají, lidé si přinesou vlastní. Kněz je může požehnat také při individuální návštěvě kostela – například když věřící přijdou přijmout eucharistii nebo před pobožností křížové cesty. Nedoporučuje se žehnat ratolesti ‚na dálku‘ prostřednictvím online přenosu,“ připomíná liturgik P. Radek Tichý, sekretář liturgické komise ČBK.
Změny během tridua
Při bohoslužbě na Zelený čtvrtek se letos nemá konat obřad mytí nohou. I v tento den bude chybět průvod – tentokrát na místo uložení Nejsvětější svátosti. „Prostor, kde bude eucharistie uložena, je třeba přizpůsobit tak, aby při adoraci mohli věřící zachovávat rozestupy,“ cituje z instrukcí P. Tichý.
Památka umučení Páně na Velký pátek má být po loňsku podruhé rozšířena o přímluvu, kdy tradičních deset proseb doplní jedenáctá za lidi stižené pandemií. Individuální uctívání kříže se letos vynechá nebo bude věřícím umožněno po skončení obřadů. „S ohledem na místní podmínky a aktuální nařízení vlády se pak vřele doporučuje, aby kněží během velikonočního tridua ponechali kostely otevřené k soukromé modlitbě. Je vhodné, aby se v nich na Velký pátek připravila adorace kříže a na Bílou sobotu Boží hrob,“ zmiňuje P. Tichý návrhy z Vademeca.
Návrat do místa bydliště z vigilie
Pro čas velikonoční vigilie mohou věřící využít výjimku ze zákazu nočního vycházení (návrat do místa bydliště), začne-li bohoslužba před 21. hodinou. Také během této večerní bohoslužby bude v chrámech omezený pohyb osob – žehnání ohně se uskuteční u vstupu do kostela a zúčastní se ho jen kněží a ministranti. Věřící zůstanou na svých místech otočeni směrem ke dveřím. Při druhé výzvě „Světlo Kristovo!“ svíčky věřícím v lavicích zapálí ministranti.
Vatikánská kongregace i naši biskupové v pokynech pro letošní slavení Velikonoc dále doporučují věřícím modlitbu breviáře, společnou modlitbu v rodinách a v případě nemožnosti účastnit se bohoslužeb vyhledat televizní či internetové přenosy – zejména obřadů a bohoslužeb vedených jejich biskupem v katedrále, aby se tak posílila jednota diecéze.
Kněží mají slavit obřady Svatého týdne s účastí lidu v počtu, který umožňují aktuální vládní opatření. „Není dovoleno, aby byla nařízení vlády obcházena, a bylo tím dáno pohoršení,“ zdůrazňuje liturgická komise ČBK.

Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou