28. listopadu–4. prosince 2023
Aktuální
vydání
48
Předchozí vydání
Hledat
Archivní článek

Svatí Cyril a Metoděj se neptali na diety

12. 7. 2005

|
Tisk
|

Vydání: 2005/29 Křesťanské knihy včera a dnes, 12.7.2005, Autor: Pavel Siuda

Poutníci, kteří přišli na Velehrad už v předvečer Národní cyrilometodějské pouti, rozhodně nelitovali. Nabitý program počítal se všemi generacemi. První den pouti patřil vozíčkářům, dětem, zájemcům o ekologii, milovníkům divadla, umělecké fotografie. Jeho završením pak byl Večer lidí dobré vůle, kterého se zúčastnily tisíce většinou mladých lidí.

 

„Z předvečera pouti mě nejvíce zaujala večerní adorace, možnost svěřit se svými problémy prostřednictvím přání. Škoda, že na koncertě zahrál každý interpret většinou jen jednu písničku,“ svěřila se 19letá Marie z Kroměříže, která přišla na velehradské Dny lidí dobré vůle spolu s osmičlennou skupinou pěšky z 15 km vzdálených Kostelan. „Letos to nebyl klasický koncert a kvůli přenosu musel být zkrácen - šlo o to představit ,hrdiny všedního dne‘ (například zakladatelku hospiců Marii Svatošovou), ukázat lidi, bez nichž by nefungovala občanská společnost,“ vysvětlil hlavní organizátor akce Josef Kořenek. Součástí programu byla i dobročinná sbírka ve prospěch Hospice svaté Anežky na Svatém Kopečku u Olomouce. Pomocí dárcovských SMS zpráv se podařilo pro Arcidiecézní charitu Olomouc získat více než jeden milion korun. „Téma umírání a smrti je pro společnost spíše nepopulární, ale podle ohlasů usuzuji, že lidé přenos sledovali a že je program bavil,“ uvedl jeden z moderátorů P. Prokop Siostrzonek. Po setmění se do nasvícené baziliky začali trousit lidé, pro něž zde byla připravena adorace a přesně o půlnoci i mše svatá. „Dnes v noci vůbec nebudu spát. Moc se těším na noční adoraci, mši svatou a ticho,“ řekla sedmdesátiletá Květa Martínková z Ivanovic na Hané, která se na noční bdění vydala poprvé. „Líbila se nám skupina No Name a sportovní soutěže,“ pochvalovala si trojice romských chlapců z Brna-Zábrdovic, kteří se svým asistentem Petrem absolvovali 45 km na kolech. „Vydal jsem se na Velehrad už v neděli odpoledne pěšky. Až na ty bolavé nohy je to perfektní zážitek. Člověk takovým putováním porazí sám sebe, záleží na vůli,“ vylíčil své dojmy devatenáctiletý Antonín Gerža, který vzdálenost mezi Šternberkem a Velehradem zdolal za den a půl.

Letošní novinkou bylo ruční přepisování Bible (vznik tzv. Velehradského rukopisu). Pořadatelé také svolali unikátní mezinárodní konferenci s názvem „Společenská odpovědnost podniků v současné Evropě'. Zúčastnili se jí mj. přední světoví odborníci prof. Michael Novak z USA a prof. Heinrich Pompey z Německa, ředitelé velkých podniků a čelní politici - ti všichni na závěr podepsali tzv. Velehradskou výzvu, kterou oslovují české podnikatele. Na své již tradiční evropské setkání přijeli vozíčkáři. Nechyběla prezentace neziskových organizací (moderovaná P. Zbigniewem Czendlikem), doprovázená mj. vernisážemi výstav. Rozrostly se i ekologické aktivity v archeoskanzenu v nedaleké Modré.

„Za důležité považuji vytvoření celkové atmosféry i pro ty, kteří sem přijdou jako úplně cizí - a vím, že jsou osloveni už tím, jak se tu lidé k sobě chovají. Jakousi ,nepřímou‘ evangelizaci vidím v tom, že například dítě zde získá hezký zážitek (i třeba díky zábavnému programu) a ten bude mít spojený s poutním místem, na něž se pak po letech vrátí a bude tu hledat odpověď na otázky dospělého člověka,“ vysvětlil iniciátor setkání olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Slavnostní mši svatou 5. července vedl kardinál Miloslav Vlk a účastnilo se jí asi 30 tisíc lidí. Kázal biskup František Lobkowicz, který mj. řekl: „Cyril a Metoděj se neptali na diety a výdaje své cesty. Šli, protože byli do své víry hluboce zamilováni, nemohli si nechat poklad víry jen pro sebe. Pokusme se tedy i my dnes hledat tento poklad, který má charakter věčnosti.“ Po mši následoval projev prezidenta Václava Klause, na kterého se při pozdravení pokoje sesypal houf dětí. „V době, kdy mnoho jiných tradic degeneruje do podoby povinných akcí, přijíždí na Velehrad spontánně tisíce lidí, kteří cítí sounáležitost s národní pospolitostí, s úctou k české státnosti, k hodnotám křesťanské lásky a úcty k bližnímu,“ řekl Václav Klaus. Po prezidentově projevu se z davu ozvalo skandování „Chceme smlouvu z Vatikánem!“. Většinou však lidé tleskali - aby ocenili homilii (apel biskupa Lobkowicze na politiky, aby „nejprve hledali Boží království“) nebo pohotovou pomoc kardinála Vlka a arcibiskupa Graubnera jednomu ze tří oceněných, hudebnímu skladateli Jaroslavu Vodrážkovi (dalšími dvěma byli Josef Veselý a xxxxxxxxx yyyyyyyy), při opouštění pódia. Největší aplaus sklidil proslov nuncia Diega Causera. „Někdy mám dojem, že se pastýři místní církve necítí být určitou částí obyvatel pochopeni, třebaže jsou zde i pro ni a snaží se i těmto lidem sloužit bez osobních zájmů. Pokud česká církev chce nabídnout spolupráci na poli charitativní služby, v oblasti vzdělávání, služby potřebným a ve zdravotnictví, nedělá to proto, aby si přivlastňovala to, co jí nenáleží, ale proto, že tato služba je součástí jejího poslání. Proč by se jí tedy měly klást překážky, jako by byla institucí, která chce znepokojovat život společenství?“ řekl kromě jiného nuncius.

Více na www.velehrad2005.cz.

Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou