28. listopadu–4. prosince 2023
Aktuální
vydání
48
Předchozí vydání
Hledat
Archivní článek

Papež: Svatý je jen mír, nikoli válka

27. 9. 2016

|
Tisk
|

Duchovní magnet, klenot apeninského pohoří, přední turistický poutač Umbrie – středověké Assisi, rodiště Prosťáčka Božího, se stalo minulý týden znovu místem setkání všech, kdo navzdory rozdílům vyznání a náboženství usilují o zastavení války.

Vydání: 2016/40 Papež: Svatý je jen mír, nikoli válka, 27.9.2016Mír je vlastním plodem náboženství, válka jeho protipólem – dosvědčovali účastníci tohoto mimořádného setkání. Stejně se vyjádřil i jejich hostitel ve své promluvě: „Přišli jsme do Assisi jako poutníci hledající pokoj. Neseme si v sobě a předkládáme Bohu očekávání a úzkosti mnoha lidí a národů. Žízníme po míru, toužíme jej dosvědčovat, zejména se ale potřebujeme za mír modlit, protože pokoj je Boží dar a naší úlohou je denně o něj prosit, přijímat ho a s Boží pomocí budovat.“ Tato papežova slova zazněla před asi pěti sty náboženskými představiteli z celého světa a mnoha dalšími hosty a účastníky.
Pohanství lhostejnosti
„Bůh nás vybízí, abychom se postavili velké nemoci naší doby, totiž lhostejnosti. Je to virus, který ochromuje, činí člověka netečným a necitelným. Je to choroba, která zasahuje jádro religiozity a plodí nové přežalostné pohanství – pohanství lhostejnosti,“ upozornil Petrův nástupce, podle něhož je dnešní svět vyprahlý žízní po míru. „My zbraně nemáme. Věříme však v mírnou a pokornou sílu modlitby,“ uvedl.
„Rozdílnost pro nás není důvodem ke konfliktu, polemice či chladnému odstupu. Nemodlili jsme se dnes jedni proti druhým, jak se to v dějinách někdy stávalo,“ vyjádřil se papež a připomenul svého předchůdce Jana Pavla II., od jehož prvního svolání náboženských představitelů do Assisi uplyne letos právě 30 let. „Boží jméno nikdy nemůže ospravedlnit násilí. Svatý je pouze mír, nikdy válka!“ zdůraznil František.
Vrtulník s vatikánskou delegací přistál minulé úterý dopoledne na sportovním stadionu v Assisi, kde Svatého otce vřele přivítali místní věřící i s biskupem Domenicem Sorrentinem. První zastávkou byl františkánský konvent, kde římský biskup pozdravil konstantinopolského ekumenického patriarchu Bartoloměje I., canterburského arcibiskupa a primase anglikánské církve Justina Welbyho, syrskopravoslavného patriarchu Efréma II., vrchního římského rabína Riccarda Di Segniho a vicerektora káhirské Univerzity al-Azhar Abbáse Šumána. Spolu se zakladatelem komunity Sant´Egidio Andreem Riccardim se pak všichni vydali do ambitu Sixta IV., kde papež jednotlivě oslovil představitele světových církví a náboženství, států a kultury.
Následně se konaly soukromé audience. Papež se setkal mimo jiné s polským sociologem Zygmuntem Baumanem, rabínem Davidem Rosenem a předsedou rady indonéských islámských učenců Dinem Syamsuddinem.
Bratři a sestry Ukřižovaného
V dolní bazilice sv. Františka se shromáždili představitelé křesťanských církví a společenství k ekumenické modlitbě, během níž zazněla jména všech zemí, které jsou ve válce, přičemž za každou z nich byla zapálena svíce. Papež zde pak pronesl meditaci nazvanou „Žízeň po míru“. V Ježíšově výkřiku „Žízním“ můžeme podle něj vnímat hlas trpících, skrytý křik nevinných maličkých, kterým je upřeno světlo tohoto světa, úpěnlivá prosba chudých a těch, co nejvíce potřebují mír. Po míru, jak připomněl, žadoní oběti válek, které znečišťují národy nenávistí a zemi zbraněmi; žadoní naši bratři a sestry, kteří žijí pod hrozbou bombardování nebo jsou nuceni opouštět domov a migrovat do neznáma, kteří jsou připraveni o všechno. „To všechno jsou bratři a sestry Ukřižovaného, maličcí Jeho království, raněné a vyprahlé údy jeho těla,“ shrnul papež.
Účastníci tohoto setkání podepsali prohlášení Apel za mír, které končí slovy: „Když se dialog stává skutečnou praxí, není nic ztraceno. Nic není nemožné, když se k Bohu obracíme v modlitbě. Všichni mohou být tvůrci míru – z Assisi znovu s přesvědčením potvrzujeme své úsilí stávat se jimi s Boží pomocí, společně se všemi muži a ženami dobré vůle.“(mtz, ravat)

Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou